Image default

Quy hoạch vùng và đô thị | Giáo dục đại học

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    42 tín chỉ

1.1 Môn lý luận chính trị, pháp lý 12 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương 1.2 Tiếng Anh 15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng từ MOS về MS.Word, Excel 1.4 Kỹ năng tương hỗ 5 Phương pháp học ĐH, Kỹ năng thao tác nhóm, Kỹ năng viết và trình diễn, Kỹ năng tăng trưởng bền vững và kiên cố 1.5 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất trong 15 môn GDTC 1.6

Giáo dục quốc phòng

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1 Kiến thức cơ sở 3 Nhập môn thiết kế xây dựng 2.2 Kiến thức ngành Các môn chung và môn bắt buộc 99
  • Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kỹ thuật trong kiến trúc, Đồ án kiến trúc 1, Lịch sử đô thịT, Họa thất quy hoạch 1, Đồ án kiến trúc 2, Thông tin địa lý và phân tích, Đồ án quy hoạch 1
  • Nhập môn quy hoạch, Hệ thống thông tin địa lý cho quy hoạch, Thách thức trong quy hoạch, Đồ án quy hoạch 2, Đồ án quy hoạch 3, Đồ án quy hoạch 4, Quy hoạch giao thông đô thị & cơ sở hạ tầng, Làm việc nhóm và đàm phán cho các nhà quy hoạch, Chính sách đô thị và các loại luật liên quan, Thiết kế đô thị, Quy hoạch phát triển bất động sản, Lý thuyết quy hoạch nâng cao, Quy hoạch phát triển kinh tế vùng, Phát triển đô thị bền vững, Phương pháp nghiên cứu ứng dụng, Quản lý di sản văn hóa, Đồ án quy hoạch 5, Các công cụ đánh giá và phân tích môi trường, Quy hoạch cộng đồng và sự tham gia
Các môn học tự chọn 16
  • Kinh tế định lượng và phân tích kinh doanh, Quản lý dự án
  • Môi trường và xã hội, Xã hội học đô thị
  • Đồ án quy hoạch 6
2.3 Tập sự nghề nghiệp 4
  • SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4

Môn Tốt nghiệp 10 Đồ án tổng hợp / Đồ án tốt nghiệp

Bài liên quan

Mục tiêu nghề nghiệp xuất nhập khẩu – cách viết trong CV và trả lời phỏng vấn thể hiện sự chuyên nghiệp

khoikythuat

Lương của kiến trúc sư có cao không? bao nhiêu mỗi tháng? – Joboko

khoikythuat

Mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021

khoikythuat