Image default

Kỹ thuật thực phẩm – Đại học Đà Nẵng

Ngành Kỹ thuật thực phẩm

Ngành Kỹ thuật thực phẩm (viết tắt là ngành thực phẩm)  là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến thực phẩm như: đồ ăn, đồ uống – nước giải khát, thực phẩm…đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và an toàn thực cho cộng đồng. Đây cũng là ngành liên quan đến kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến; phát triển sản phẩm mới, vận hành sản xuất…

Ngành Kỹ thuật thực phẩm

Kiến thức

– Có kiến thức để tư vấn về chất lượng và công nghệ trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thực phẩm.

– Có kiến thức thiết kế các phân xưởng, nhà máy thực phẩm.

– Có kiến thức, kỹ năng điều khiển các thiết bị trong dây chuyền sản xuất ở các nhà máy liên quan đến thực phẩm và đồng thời xử lý những sự cố trong quá trình sản xuất.

– Có kỹ năng để quản lý và điều hành trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy thực phẩm.

– Có kiến thức để thu thập, phân tích, xử lý và tổng hợp các thông tin liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, điển hình như trong mảng phát triển các sản phẩm mới ra thị trường, các đánh giá và phân tích chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm….

Kỹ năng mềm

– Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có năng lực thực hành nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Thái độ và hành vi

– Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, có trách nhiệm nghề nghiệp, thể hiện ý thức công dân và ý thức xã hội, ý thức tham gia bảo vệ môi trường và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khả năng tình huống cho phép.

– Có động cơ học tập vì sự phát triển bản thân và phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nghĩa vụ với gia đình, xã hội. Yêu nghề, có hoài bão lập nghiệp và ý thức học tập suốt đời. Ứng xử giao tiếp tốt trong đời sống và trong công việc. Tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe và thể thao cộng đồng.

– Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Tin học

Có kỹ năng tin học đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng của ngành đào tạo.

Ngoại ngữ

Có năng lực ngoại ngữ đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh tổng quát trình độ B1 tương đương TOEIC – 450).

Bài liên quan

Điểm Chuẩn Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 2021

khoikythuat

Dự báo điểm chuẩn qua phổ điểm 3 năm theo khối thi đại học

khoikythuat

Học cử nhân ngành Hóa học ra trường làm gì?

khoikythuat