Image default

Học phí trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | https://khoinganhkythuat.com

1. Học phí chương trình đào tạo đại trà đại học chính quy

Quy định mức thu học phí đối với sinh viên chương trình đào tạo đại trà đại học
chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2019 – 2020 là 342.000 (VNĐ/Tín chỉ). Một năm học sinh viên sẽ học 2 học kỳ chính, số tín chỉ trung bình 1 học kỳ chính khoảng 15-18 tín chỉ/học kỳ tùy chương trình đào tạo; ngoài ra còn có 1 học kỳ phụ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt nếu có yêu cầu.

Học phần Giáo dục đào tạo quốc phòng : Thu theo đơn giá của Trung tâm Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An Ninh – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh .

Dự kiến học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên đào tạo đại trà khóa 2020 sẽ tăng 10% theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên đào tạo đại trà khóa 2019

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ ĐK tùy theo ngành với mức phí theo lao lý, riêng học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 sinh viên khóa 2019 được tính như sau :

2. Học phí chương trình chất lượng cao đại học chính quy

Học phí chương trình chất lượng cao đại học Chính quy ngành Kiến trúc, ngành Kỹ thuật kiến thiết xây dựng, ngành Quy hoạch vùng và đô thị được xác lập theo Đề án kiến thiết xây dựng chương trình chất lượng cao của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh được Bộ GDĐT xác nhận, tương thích với lao lý hiện hành .

Mức thu học phí đối với sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đại học
Chính quy theo học chế tín chỉ năm học 2019 – 2020 là 1.484.000 (VNĐ/Tín chỉ). Một năm học sinh viên sẽ học 2 học kỳ chính, số tín chỉ trung bình 1 học kỳ chính khoảng 15-18 tín chỉ/học kỳ tùy chương trình đào tạo; ngoài ra còn có 1 học kỳ phụ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt nếu có yêu cầu.

Học phần Giáo dục đào tạo quốc phòng : Thu theo đơn giá của Trung tâm Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An Ninh – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh .

Dự kiến học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên chương trình chất lượng cao khóa 2020 sẽ tăng 10% theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Học phí chương trình chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Mức thu học phí trên được duy trì không biến hóa trong toàn khóa học so với mỗi khóa theo thời hạn phong cách thiết kế là 5 năm. Các trường hợp học lại, thi lại thực thi theo pháp luật về học vụ của Trường .

3. Học phí chương trình tiên tiến đại học Chính quy

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ và đóng theo từng học kỳ, theo năm học 2019 – 2020 được tính như sau :

– Học phần Lý luận chính trị: 1.250.000 VNĐ/Tín chỉ;

– Học phần Giáo dục thể chất: 1.100.000 VNĐ/Tín chỉ;

– Học phần Giáo dục quốc phòng: Thu theo đơn giá của Trung tâm Giáo dục
Quốc phòng và An Ninh – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

– Các học phần khác: 2.500.000 VNĐ/Tín chỉ;

– Đồ án tốt nghiệp : Được tính theo đơn giá riêng ;
( Không gồm có ngân sách đi thăm quan trong thực tiễn và hoạt động và sinh hoạt ngoại khóa )
Mức học phí chương trình tiên tiến và phát triển ĐH Chính quy hàng năm hoàn toàn có thể được xem xét biến hóa nhưng không vượt quá 20 %. Nhà trường vận dụng những chính sách xem xét học bổng so với mức học phí theo pháp luật của Nhà nước trong thời hạn sinh viên học tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.

Bài liên quan

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành sinh học

khoikythuat

Cơ hội trở thành kiến trúc sư quốc tế với học phí hợp lý

khoikythuat

Du học Singapore ngành kiến trúc – Thông tin, chi phí, điều kiện

khoikythuat