Image default

Đào tạo KTS chất lượng cao theo xu hướng hội nhập quốc tế – Tạp chí Kiến Trúc

Trong những năm gần đây, những trường ĐH có khuynh hướng tăng trưởng đa ngành và nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo bằng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm mục đích hướng tới một quy mô giảng dạy ĐH theo hướng ứng dụng. Tuy nhiên, việc tuyển sinh với chỉ tiêu lớn của 1 số ít ngành, đặc biệt quan trọng là những ngành kiến trúc là nguyên do của việc chênh lệch về trình độ giữa sinh viên ( SV ) trúng tuyển là rất lớn. Căn cứ nghị quyết số 14/2005 / NQ-CP của Thủ tướng nhà nước về việc thay đổi cơ bản và tổng lực giáo dục ĐH Nước Ta quy trình tiến độ 2006 – 2020, cung ứng nhu yếu công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia ; Quy định về huấn luyện và đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH phát hành kèm theo Thông tư số 23/2014 / TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; để bảo vệ chất lượng chuẩn đầu ra về đào tạo và giảng dạy KTS, đồng thời tạo động lực cho những SV học tập có thành tích tốt, khuyến khích sự cạnh tranh đối đầu lành mạnh trong quy trình học tập, nhiều Trường kiến thiết xây dựng chương trình giảng dạy chất lượng cao .

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

– Mục tiêu giảng dạy
Nếu giảng dạy là quy mô kim tự tháp, thì đào tạo và giảng dạy KTS chất lượng cao có mục tiêu huấn luyện và đào tạo 15 % KTS có tư duy phát minh sáng tạo và chất lượng ở TOP trên, có năng lực thao tác độc lập và thao tác nhóm ; ngoài việc nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản về kiến trúc, còn những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nâng cao về phong cách thiết kế và hành nghề kiến trúc phân phối nhu yếu xã hội và xu thế hội nhập Quốc tế. KTS tốt nghiệp chương trình chất lượng cao phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu suất cao cho những hoạt động giải trí nghề nghiệp .

Chương trình và nội dung đào tạo được tham khảo từ nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới, đã được kiểm chứng bởi hệ thống đánh giá uy tín, điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh đào tạo và thực trạng đào tạo kiến trúc ở Việt Nam. Chương trình đào tạo cũng cần đạt được tiêu chuẩn liên thông ngang với chương trình đào tạo KTS truyền thống, phát triển kỹ năng cơ bản trong thiết kế kiến trúc và tạo cho SV có khả năng phát triển kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng nghề nghiệp.

– Chuẩn đầu ra
Đào tạo kiến trúc chất lượng cao quan trọng là tương hỗ và thôi thúc sự đam mê trong học tập, tạo ra “ hội đồng học tập, đối thoại, điều tra và nghiên cứu và thực hành thực tế ”, giúp SV kiến trúc tăng trưởng và hoàn thành xong những kỹ năng và kiến thức :

 • Khả năng tự nhận thức, nghiên cứu độc lập; kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin;
 • Thúc đẩy và tạo sự cảm hứng sáng tạo cho SV; phát triển tư duy phản biện;
 • Xây dựng sự tự tin, tác phong và đạo đức nghề nghiệp;
 • Thay đổi cách nhận thức và tiếp thu kiến thức;
 • Phát triển các mối quan hệ, tương tác trong học tập;
 • Quan tâm các vấn đề xã hội và môi trường.

PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO KTS CHẤT LƯỢNG CAO

Đào tạo KTS chất lượng cao cần một cách tiếp cận tổng hợp từ nền tảng lý luận kiến trúc, dựa trên những kế hoạch xu thế tăng trưởng giàu tính khoa học, gắn triết lý với thực tiễn từ chương trình, nội dung đến giải pháp giảng dạy .

 • Nền tảng kiến thức cần thiết:

Chương trình huấn luyện và đào tạo tiên tiến và phát triển lúc bấy giờ thường được thiết kế xây dựng từ những modul để bảo vệ những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức thiết yếu của chuẩn đầu ra. Với chương trình huấn luyện và đào tạo KTS chất lượng cao, những nền tảng kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho sinh viên sẽ gồm có :

 • Nền tảng Kiến thức bổ trợ: Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học, Pháp luật;
 • Nền tảng thiết kế kiến trúc, quy hoạch;
 • Nền tảng khoa học, kỹ thuật và công nghệ kiến trúc;
 • Nền tảng khoa học văn hóa xã hội;
 • Nền tảng nghiên cứu, lý luận kiến trúc;
 • Và Hệ thống Đồ án (Lý thuyết và thực hành).
 • Cấu trúc của chương trình đào tạo

Được thiết kế xây dựng trên nền tảng mạng lưới hệ thống đồ án với Lever phức tạp tăng dần, gắn với những học phần triết lý và chuyên đề hỗ trợ. Mỗi đồ án phong cách thiết kế có một đề tài đơn cử và những đồ án có xu thế kết nối với nhau để tạo thành một mạng lưới hệ thống. Việc triển khai đồ án gồm có những nhu yếu từ điều tra và nghiên cứu triết lý, nghiên cứu và phân tích, đa phần gắn liền với kỹ năng và kiến thức xử lý và lan rộng ra yếu tố một cách phát minh sáng tạo. Các chiêu thức nghiên cứu và điều tra kiến trúc được trú trọng ngay từ quá trình đầu của chương trình huấn luyện và đào tạo .
Chương trình đào tạo và giảng dạy được kiến thiết xây dựng trên nền tảng chương trình huấn luyện và đào tạo KT hiện hành, và nên được kiểm soát và điều chỉnh theo modul 3 + 2 tương thích với những quy mô giảng dạy tiên tiến và phát triển, như vậy khối lượng kỹ năng và kiến thức cũng sẽ được chia thành 2 quy trình tiến độ .

 • Giai đoạn I: Ba năm đầu tiên là các kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp. SV được cung cấp kiến thức nền tảng của kiến trúc về cơ sở kiến trúc, phân tích nghiên cứu, phát triển ý tưởng theo chủ đề, phương pháp thể hiện và truyền đạt ý tưởng, triển khai thiết kế kiến trúc. Nghiên cứu, khảo sát thực địa và làm bài tập thực hành là nội dung quan trọng và xuyên suốt của chương trình đào tạo, bao gồm:
  • Khảo sát/ phân tích địa điểm;
  • Phân tích kiến trúc/ đô thị;
  • Nghiên cứu lý thuyết;

SV sẽ tăng trưởng những kỹ năng và kiến thức trong nghành nghề dịch vụ phong cách thiết kế kiến trúc theo cả chiều rộng và chiều sâu, năng lực nghiên cứu và điều tra, tư duy độc lập phát minh sáng tạo ở những kỳ tiếp theo. Đồ án sẽ tập trung chuyên sâu nghiên cứu và phân tích khu vực và chiêu thức điều tra và nghiên cứu để tìm ra cách xử lý yếu tố một cách tối ưu theo hướng tiếp cận xã hội / môi trường tự nhiên hướng đến kiến trúc vững chắc ,

 • Giai đoạn II: Phát triển tư duy sáng tạo thiết kế kiến trúc bền vững về kỹ thuật và văn hóa. Giai đoạn này SV sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu tăng cường các môn tự chọn và chuyên đề liên quan đến văn hóa/ lịch sử, xã hội /nhân văn và kỹ thuật/môi trường. Các đồ án được thực hiện theo phương pháp “học từ vấn đề” và “học từ dự án” với các chủ đề có thể là:
  • Không gian, cấu trúc/vật liệu;
  • Công nghệ/kỹ thuật;
  • Kiến trúc bền vững;
  • Cải tạo thích ứng và bảo tồn

SV sẽ tham gia workshop, thao tác theo nhóm, học chuyên đề, nghiên cứu và điều tra tiền tốt nghiệp hỗ trợ Giao hàng đồ án tốt nghiệp. Tốt nghiệp sẽ là điều tra và nghiên cứu cá thể, tiến hành phong cách thiết kế kiến trúc theo khuynh hướng nghề nghiệp sau này .

Phương pháp giảng dạy

Đào tạo KTS chất lượng cao sẽ tập trung chuyên sâu thôi thúc sự phát minh sáng tạo cho SV, mỗi giảng viên không chỉ là người truyền đạt kỹ năng và kiến thức mà cần tập trung chuyên sâu vào phương pháp mà SV tạo ra ý tưởng sáng tạo, theo những nguyên tắc :

 • Học tập dựa trên vấn đề – lựa chọn chủ đề phù hợp phát triển tư duy sáng tạo;
 • Gắn kiến thức lý thuyết vào thực tế – giải quyết các vấn đề và thách thức đặt ra;
 • Đề cao tính sáng tạo – xem xét tư duy trái chiều, các quan điểm khác nhau;
 • Khái quát hóa – bằng việc mô phỏng, mô hình hóa và thực hành ngoài hiện trường;
 • Thảo luận theo nhóm – câu hỏi mở đa chiều và thảo luận về các ý tưởng của SV;
 • Đánh giá, phản hồi – thông tin ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề trọng tâm.

Trong quy trình giảng dạy những học phần triết lý, ngoài việc cung ứng những tri thức mới, người thầy đóng vai trò trung gian, khuyến khích việc học tập của SV, giúp họ tiếp cận và hiểu sâu yếu tố :

 • Hiểu bản chất của đối tượng;
 • Các bài học kinh nghiệm;
 • Phát triển kỹ năng để tìm kiếm và xử lý thông tin, nghiên cứu;
 • Kết nối các kiến thức lý thuyết với nghề nghiệp và các vấn đề thực tiễn.

SV ngoài việc tiếp thu kiến thức, tích lũy thông tin, cần tập trung vào bản chất của hoạt động học tập để phát triển sâu rộng kiến thức, cần được chuẩn bị kỹ năng phản biện, có cái nhìn và lý luận đa chiều, suy nghĩ độc lập, sự quan tâm tích cực với xã hội và thời cuộc.
Giảng dạy đồ án kiến trúc: Phương pháp học từ vấn đề và từ dự án đã phát triển ở nhiều ngành học, trong đó đặc biệt hiệu quả đối với ngành kiến trúc. Học từ vấn đề giúp SV phát triển kiến thức một cách linh hoạt, cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả, kỹ năng tự nghiên cứu, hợp tác và động lực trong việc giải quyết vấn đề. Học từ dự án là một phương pháp giảng dạy, cung cấp cho SV nhiệm vụ phức tạp dựa trên những vấn đề thực tiễn – “case study”, kỹ năng phân tích, lựa chọn và cách ra quyết định. Học từ dự án thúc đẩy những thói quen học tập mới, nhấn mạnh các kỹ năng tư duy sáng tạo của SV thông qua thực tế rằng có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề.

LỜI KẾT

Trong toàn cảnh giáo dục cạnh tranh đối đầu can đảm và mạnh mẽ và quy trình hội nhập Quốc tế sâu rộng lúc bấy giờ, đào tạo và giảng dạy KTS chất lượng cao là thời cơ để Nhà trường có điều kiện kèm theo vận dụng những quy mô đào tạo và giảng dạy văn minh, năng lực sử dụng giảng viên quốc tế của những chương trình đào tạo và giảng dạy link tham gia giảng dạy, phát huy kĩ năng và trí tuệ của những giảng viên có kinh nghiệm tay nghề, trình độ cao … giúp cho những trường có được những nhìn nhận đúng chuẩn để kiểm soát và điều chỉnh chương trình huấn luyện và đào tạo đại trà phổ thông ; là thời cơ để giảng dạy cung ứng nhu yếu xã hội. Lớp chất lượng cao tập trung chuyên sâu đào tạo và giảng dạy mũi nhọn, nhằm mục đích nâng cao vị thế về giảng dạy, tăng năng lực hội nhập Quốc tế của Nhà trường .

*PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

( Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 11-2018 )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đề án Xây dựng Đào tạo KTS chất lượng cao – ĐH Kiến trúc Hà Nội
2. GREHA, Symposium on New Directions in Architectural Education
3. Himanshu D.S.Rai Chhaya, Architectural Education in a Holistic Framework, 2000
4. Proceedings of an International Seminar in Kuwait; Architectural criticism and Journalism: Global perspectives.
5. Akhtar Chauhan, Humanise Architectural Education for the 21st Century –
6. Wolfgang F.E Preiser; Architecture beyond Criticism; Routledge

 

 

Bài liên quan

Ngành Logistics: Học gì, học ở đâu và cơ hội nghề nghiệp

khoikythuat

Cập nhật đầy đủ nhất học phí các trường đại học ở Hà Nội năm 2022

khoikythuat

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Logistics Việt Nam

khoikythuat