Image default

Ngành Khai thác thủy sản – 7620304

A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG NGÀNH KHAI THÁC THỦY SẢN

A.I Khoa học xã hội – nhân văn

AI.1 Các học phần bắt buộc

1 Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2 Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4 Đường lối cách mạng của ĐCS Nước Ta

5 Pháp luật đại cương

6 Kỹ năng tiếp xúc và thao tác nhóm

Khai thác thủy sản

A.I.2 Các học phần tự chọn

7 Tâm lý học đại cương

8 Logic học đại cương

9 Kỹ năng xử lý yếu tố và ra quyết định hành động

10 Nhập môn quản trị học

11 Nhập môn hành chính nhà nước

12 Kỹ thuật soạn thảo văn bản

13 Kinh tế học đại cương

14 Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

A.II Toán, Khoa học tự nhiên và môi trường

A.II.1Các học phần bắt buộc

15 Đại số tuyến tính

16 Giải tích

17 Lý thuyết Phần Trăm và thống kê toán

18 Tin học cơ sở

19 TH tin học cơ sở

20 Sinh học đại cương

21 TH Sinh học đại cương

A.II.2 Các học phần tự chọn

22 Biến đổi khí hậu

23 Con người và thiên nhiên và môi trường

24 Vật lý đại cương

25 TH Vật lý ĐC

26 Hóa học đại cương

27 TH Hóa học ĐC

28 Anh văn A2.1

29 Anh văn A2.2

A.III NGOẠI NGỮ

A.IV GD THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG AN

A.IV.1 Các học phần bắt buộc

30 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 1 : điền kinh

31 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 2 : lượn lờ bơi lội

32 Đường lối quân sự chiến lược của ĐCS Nước Ta

33 Công tác quốc phòng – bảo mật an ninh

34 Quân sự chung và giải pháp, kỹ giải pháp

35 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 3 ( Chọn 1 trong những HP : Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật …. )

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP

B.I Kiến thức cơ sở

B.I.1 Các học phần bắt buộc

36 Cơ học lý thuyết

37 Cơ học chất lỏng

38 Khí tượng – Hải dương

39 Kỹ thuật điện – điện tử

40 Máy điện hàng hải

41 Hàng hải cơ bản cho nghề cá

42 Ngư trường – Nguồn lợi thủy hải sản

43 Pháp luật hàng hải và nghề cá

44 Máy khai thác

45 Công nghệ sản xuất ngư cụ

46 An toàn tàu cá

47 Phương pháp điều tra và nghiên cứu khoa học trong KTTS

B.I.2 Các học phần tự chọn

48 Sinh thái học cá biển

49 Địa lý kinh tế tài chính nghề cá

50 Tàu cá và thiết bị động lực

51 Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác

52 Kinh tế và quản trị nghề cá

53 Hải dương học nghề cá

B.II Kiến thức chuyên ngành

B.II.1 Các học phần bắt buộc

54 Cơ sở triết lý và phong cách thiết kế ngư cụ

55 Điều động tàu và tránh va

56 Thực hành mô phỏng khai thác – hàng hải

57 Thực hành sản xuất ngư cụ

58 Khai thác thủy hải sản 1

59 ĐA phong cách thiết kế lưới vây

60 Khai thác thủy hải sản 2

61 ĐA phong cách thiết kế lưới kéo

62 Ứng dụng công nghệ thông tin trong KTTS

63 Quản lý khai thác thủy hải sản

64 Nghề cá bền vững và kiên cố

65 Thực tập chuyên ngành 1 ( 5 tuần )

66 Thực tập chuyên ngành 2 ( 5 tuần )

B.II.2 Các học phần tự chọn

67 Quản lý cảng cá

68 Khuyến ngư

69 Nghề cá nội địa

70 Bảo quản mẫu sản phẩm trên tàu

71 Thủy nghiệp và thông hiệu hàng hải

72 Xếp dỡ sản phẩm & hàng hóa trên tàu

73 Truy xuất nguồn gốc loại sản phẩm khai thác tiến sỹ

B.II.3 Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế

74 Đồ án tốt nghiệp ( 16 tuần )

Học phần thay thế

Các học phần bắt buộc

75 Chuyên đề tốt nghiệp ( 8 tuần )

Các học phần tự chọn

76 Đăng kiểm và quản trị tàu cá

77 Thanh tra thủy hải sản và nhiệm vụ kiểm ngư

78 Thích ứng với đổi khác khí hậu trong KTTS79 Theo dõi-Kiểm tra – Giám sát nghề cá ( MCS )

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật hàng không

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Bài liên quan

Dự báo điểm chuẩn qua phổ điểm 3 năm theo khối thi đại học

khoikythuat

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2020 chính xác nhất

khoikythuat

Ngành vật lý học là gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoikythuat