Image default

Công nghệ sinh học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sinh viên ngành công nghệ sinh học khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

The secular bioengineering student is quite active on social media.

ted2019

Công nghệ sinh học à?

Bioengineered?

OpenSubtitles2018. v3

Photinus pyralis là loài nổi tiếng trong ngành công nghệ sinh học do gen luciferase của nó.

Photinus pyralis is famous in biotechnology for its luciferase gene.

WikiMatrix

Và sau đó tôi chuyển sang lĩnh vực công nghệ sinh học.

And then I moved to the biotechnology industry.

ted2019

Một nhà công nghệ sinh học giải thích về niềm tin

A Biotechnologist Explains His Faith

jw2019

Công nghệ sinh học có lẽ là ngành công nghệ mạnh nhất và phát triển nhanh nhất.

Biotech is probably the most powerful and the fastest-growing technology sector.

ted2019

Nhưng tiến trình công nghệ sinh học không chỉ đang tăng tốc mà còn ngày càng phổ biến.

But progress in biotech is not only being accelerated, it is also being democratized.

ted2019

Dự hội nghị về Công nghệ sinh học.

We’re here for a biotechnology summit.

OpenSubtitles2018. v3

Công nghệ sinh học sẽ chạm vào mọi phần trải nghiệm sống của chúng ta.

Biotechnology is going to touch every part of our lived experience.

ted2019

Chúng tôi cùng nhau lập ra công ty công nghệ sinh học Claxion.

We started a biotech company called Claxion together.

OpenSubtitles2018. v3

Công nghệ sinh học.

Biotech.

OpenSubtitles2018. v3

Có nhiều thứ phải làm với công nghệ sinh học.

There are a lot of Benjamins to be made now with biotech stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Công nghệ sinh học có lẽ là ngành công nghệ mạnh nhất và phát triển nhanh nhất.

Biotech is probably the most powerful and the fastest – growing technology sector .

QED

Tôi hỏi cô: ” Liệu cô có dạy chúng đủ khả năng để đậu công nghệ sinh học? “

I asked that girl, ” Would you teach them enough biotechnology to pass? “

QED

Việc nghiên cứu gien đã mở ra một ngành công nghiệp mới sinh lợi gọi là công nghệ sinh học.

The study of genetics has given rise to a lucrative new industry called biotechnology.

jw2019

Tôi rất tò mò trước các cơ chế trong những tế bào sống, nên đã chọn học ngành công nghệ sinh học.

The mechanisms within living cells intrigued me, so I chose to study biotechnology.

jw2019

Trong số này, sinh vật được phát hiện đầu tiên và quan trọng nhất đối với công nghệ sinh học là Thermus aquaticus.

Among these, the first discovered and the most important for biotechnology is Thermus aquaticus.

WikiMatrix

Công ty công nghệ sinh học Pieris của Đức đã phát triển một lipocalin được thiết kế riêng biệt cho CD137 và HER2.

The German biotech company Pieris Pharmaceuticals has developed an engineered lipocalin that is bi-specific for CD137 and HER2.

WikiMatrix

* Vậy, về cơ bản, công nghệ sinh học cho phép con người chọc thủng bức tường gien ngăn cách các loài với nhau.

* In essence, then, biotechnology allows humans to breach the genetic walls that separate species.

jw2019

Hội thảo đó đã đánh giá các nguy cơ tiềm tàng và đặt ra các hướng dẫn cho nghiên cứu công nghệ sinh học.

That influential conference did evaluate the potential hazards and set guidelines for biotechnology research.

WikiMatrix

Chúng ta đối xử với công nghệ sinh học bằng sự giám sát mà chúng ta đã áp dụng với nhà máy hạt nhân.

We treat biotechnology with the same scrutiny we apply to nuclear power plants.

ted2019

Bang này cũng là nơi tập trung đông đúc những công ty công nghệ sinh học tại Vịnh San Francisco, Los Angeles và San Diego.

This state also hosts dynamic biotechnology clusters in the San Francisco Bay Area, Los Angeles and San Diego.

WikiMatrix

Chính phủ đã đầu tư vào một số công nghệ sinh học và các cơ sở nghiên cứu tại một số trường đại học ở Brisbane.

The government has invested in several biotechnology and research facilities at several universities in Brisbane.

WikiMatrix

Một công ty công nghệ sinh học Hà Lan báo cáo họ có thể bị vi phạm an ninh liên quan đến bệnh than tuần trước.

A dutch biotech firm reported that they may have had a security breach involving anthrax last week.

OpenSubtitles2018. v3

Bài liên quan

Ngành vật lý học ra làm gì? Bật mí cơ hội việc làm ngành Vật lý học

khoikythuat

Khối V01, V02, V03, V05 gồm những môn nào và ngành nào? Điểm chuẩn và các trường đại học xét tuyển – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

khoikythuat

Học phí khối ngành Y Dược: Cao nhất gần 200 triệu đồng/năm

khoikythuat