Image default

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

TT Mã môn học Tên môn học Giảng viên và/hoặc trợ giảng Tên giáo trình, tài liệu học tập, địa chỉ tìm kiếm tài liệu

1 PHI1004 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2 PHI1005 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4 HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5 INT1003 Tin học cơ sở 1

6 INT1005 Tin học cơ sở 3

7 FLF1105 Tiếng Anh A1

8 FLF1106 Tiếng Anh A2

9 FLF1107 Tiếng Anh B1

10 PES1001Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 1

11 PES1002 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 2

12 CME1001 Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh 1

13 CME1002 Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh 2

14 CME1003 Giáo dục đào tạo quốc phòng-an ninh 3

15 CSS1002 Kỹ năng mềm

16 HIS1052 Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

17 PHI1051 Lôgic học đại cương

18 PSY1050 Tâm lý học đại cương

19 SOC1050 Xã hội học đại cương

20 MAT1096 Đại số

21 MAT1097 Giải tích 1

22 MAT1098 Giải tích 2

23 MAT1101 Xác suất thống kê

24 PHY1100 Cơ – Nhiệt

25 PHY1103Điện – Quang

26 PHY1104 Thực hành Vật lý đại cương

27 CHE1080 Hóa học đại cương

28 CHE1181 Hóa học hữu cơ

29 CHE1057 Hóa học nghiên cứu và phân tích

30 BIO1050 Tế bào học

31 BIO1051 Sinh học phân tử

32 BIO1052 Hóa sinh học

33 BIO1053 Di truyền học

34 BIO1054 Vi sinh vật học

35 Bio1055 Thống kê sinh học

36 BIO2002 Thực vật học

37 BIO2003 Động vật học Động vật không xương sống

38 BIO2004 Động vật học Động vật có xương sống

39 BIO2006 Sinh lý học thực vật

40 BIO2007 Sinh học người

41 BIO2008 Sinh lý người và động vật hoang dã

42 BIO2009 Cơ sở sinh thái học

43 BIO2010 Sinh học tăng trưởng

44 BIO2011 Miễn dịch học

45 BIO1056 Nhập môn công nghệ sinh học

46 BIO1057 Đa dạng sinh học và Tiến hóa

47 BIO2001 Mô học

48 BIO2005 Lý sinh học

49 BIO2012 Nguyên tắc phân loại sinh vật

50 BIO2013 An toàn sinh học

51 BIO2014 Tập tính học động vật hoang dã

52 BIO2015 Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám trong sinh học

53 BIO2016 Tin sinh học

54 BIO2017 Protein và sinh học cấu trúc

55 BIO2018 Công nghệ hóa sinh

56 BIO2019 Cơ sở sinh học biển

57 BIO3001

VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP

58 BIO3002 Hoá sinh học những hợp chất có hoạt tính sinh học

59 BIO3003 Di truyền phân tử và tế bào

60 BIO3004

CÔNG NGHỆ MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

61 BIO3002 Hoá sinh học những hợp chất có hoạt tính sinh học

62 BIO3003 Di truyền phân tử và tế bào

63 BIO3005

SINH HỌC THẦN KINH

64 BIO3006 Nội tiết học cơ sở

65 BIO3007 Cơ sở di truyền người

66 BIO3008 Địa lý sinh vật

67 BIO3009 Sinh học quần thể

68 BIO3010 Sinh học bảo tồn

69 BIO3011 Cơ sở di truyền chọn giống động vật hoang dã

70 BIO3012 Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

71 BIO3013 Cơ sở di truyền chọn giống vi sinh vật

72 BIO3014 Di truyền học hoá sinh

73 BIO3015 Nhập môn Kỹ thuật di truyền có

Bài liên quan

Cao đẳng ngành Thiết kế đồ họa làm gì, học những gì, trường nào?

khoikythuat

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

khoikythuat

Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Chuyên ngành Kiến trúc

khoikythuat