Image default

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2022

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2022.

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường:

  Đại học Xây dựng Hà Nội

 • Tên tiếng Anh: Hanoi University of Civil Engineering (HUCE)
 • Mã trường: XDA
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông
 • Lĩnh vực: Kỹ thuật khối xây dựng
 • Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3869 4711
 • Email:
 • Website: http://huce.edu.vn/
 • Fanpage: https://www.facebook.com/truongdhxaydung/

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)

1. Các ngành tuyển sinh

Các ngành huấn luyện và đào tạo trường Đại học Xây dựng TP.HN tuyển sinh năm 2022 dự kiến như sau :

  1.1 Chỉ tiêu các ngành xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022

 • Ngành Kiến trúc
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA01
 • Chỉ tiêu: 250
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V02, V10
 • Ngành Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc nội thất)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA02
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V02
 • Ngành Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA03
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V02
 • Ngành Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA04
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V02, V06
 • Ngành Quy hoạch vùng và đô thị
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA05
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V01, V02
 • Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA06
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: V00, V01, V02
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA07
 • Chỉ tiêu: 500
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D24, D29
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA08
 • Chỉ tiêu: 100
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA09
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA10
 • Các chuyên ngành:
  • Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường
  • Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học
  • Kết cấu công trình
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật Công trình thủy
  • Kỹ thuật công trình năng lượng
  • Kỹ thuật Công trình biển
  • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Chỉ tiêu: 140
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA11
 • Chỉ tiêu: 140
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA12
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
 • Ngành Kỹ thuật Môi trường
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA13
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
 • Ngành Kỹ thuật vật liệu
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA14
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA15
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA16
 • Chỉ tiêu: 175
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Khoa học máy tính
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA17
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA18
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Máy xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA19
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA20
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA21
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật ô tô)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA22
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Kinh tế xây dựng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA23
 • Chỉ tiêu: 280
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA24
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA25
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA25
 • Chỉ tiêu: 35
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA27
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA28
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07
 • Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XDA29
 • Chỉ tiêu: 10
 • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07

  1.2 Các ngành xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức

 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK01
 • Chỉ tiêu: 200
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK02
 • Chỉ tiêu: 50
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK03
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (8 chuyên ngành)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK04
 • Các chuyên ngành:
  • Địa kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường
  • Kỹ thuật trắc địa và Địa tin học
  • Kết cấu công trình
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật công trình thủy
  • Kỹ thuật công trình năng lượng
  • Kỹ thuật công trình biển
  • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CN Xây dựng cầu đường)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK05
 • Chỉ tiêu: 60
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (CN Kỹ thuật nước – Môi trường nước)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK06
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật môi trường
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK07
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật vật liệu
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK08
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK09
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Công nghệ thông tin
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK10
 • Chỉ tiêu: 75
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Khoa học máy tính
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK11
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK12
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (CN Máy xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK13
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (CN Cơ giới hóa xây dựng)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK14
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (CN Kỹ thuật cơ điện)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK15
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí (CN Kỹ thuật ô tô)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK16
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Kinh tế xây dựng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK17
 • Chỉ tiêu: 120
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Quản lý xây dựng (CN Kinh tế và quản lý đô thị)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK18
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Quản lý xây dựng (CN Kinh tế và quản lý bất động sản)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK19
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Quản lý xây dựng (CN Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK20
 • Chỉ tiêu: 15
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK21
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01, K02
 • Ngành Kỹ thuật xây dựng (CT đào tạo liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK22
 • Chỉ tiêu: 5
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01
 • Ngành Khoa học máy tính (CT đào tạo liên kết với ĐH Mississippi – Hoa Kỳ)
 • Mã đăng ký xét tuyển: XBK23
 • Chỉ tiêu: 5
 • Tổ hợp xét tuyển: K00, K01

2. Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Xây dựng TP. Hà Nội xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 gồm có :

 • Khối A00: Toán, Lý, Anh
 • Khối A01: Toán, Lý, Anh
 • Khối B00: Toán, Hóa, Sinh
 • Khối D07: Toán, Hóa, Anh
 • Khối D29: Toán, Lý, Tiếng Pháp
 • Khối V00: Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật
 • Khối V01: Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật
 • Khối V02: Toán, Anh, Vẽ Mỹ thuật
 • Khối V06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
 • Khối V10: Toán, Tiếng Pháp, Vẽ Mỹ thuật

Các khối thi trường Đại học Xây dựng Thành Phố Hà Nội xét theo kỳ thi nhìn nhận tư duy do ĐH Bách khoa Thành Phố Hà Nội chủ trì tổ chức triển khai năm 2022 gồm có :

 • K00: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh và KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)
 • K01: Toán, Đọc hiểu, KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)
 • K02: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh

3. Phương thức xét tuyển

Đại học Xây dựng TP.HN tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 theo những phương pháp sau :

    Phương thức 1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Với những tổng hợp có môn Vẽ Mỹ thuật tích hợp với tổ chức triển khai thi môn Vẽ Mỹ thuật tại Trường Đại học Xây dựng Thành Phố Hà Nội, trong đó môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính, nhân thông số 2 .

    Phương thức 2. Xét kết quả thi đánh giá tư duy năm 2022 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức

Mã tổng hợp xét tuyển thi nhìn nhận tư duy như sau :

 • K00: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh và KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)
 • K01: Toán, Đọc hiểu, KHTN (Vật lý, Hóa, Sinh)
 • K02: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh

    Phương thức 3. Xét tuyển thẳng kết hợp

Các đối tượng người dùng xét tuyển thẳng gồm có :

Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS 5.0 / A-Level với tổ hợp kết quả 3 môn thi phù hợp với các tổ hợp môn quy định của ngành/chuyên ngành xét tuyển, mức điểm mỗi môn đạt 60/100 / kết quả kì thi chuẩn hóa SAT >= 1100/1600 hoặc ACT >= 22/36 còn hiệu lực tới ngày xét tuyển và có tổng điểm 2 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển (trong đó có môn Toán và 1 môn khác không phải ngoại ngữ) đạt >= 12 điểm.

Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các môn Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và có tổng điểm 2 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (không tính môn đạt giải) thuộc tổ hợp xét tuyển >= 12 điểm.

Các tổng hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm 02 môn thuộc tổng hợp xét tuyển ( trong đó có 01 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và môn Vẽ Mỹ thuật ) đạt > = 12,0 điểm .

    Phương thức 4. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo lao lý của Bộ GD&ĐT .

HỌC PHÍ

Học phí Trường Đại học Xây dựng TP.HN năm 2021 dự kiến khoảng chừng 12.000.000 đồng / năm học với sinh viên hệ chính quy .

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết cụ thể điểm trúng tuyển những phương pháp, điểm sàn tại : Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Thành Phố Hà Nội

Tên ngành
Điểm chuẩn
2020 2021
Kiến trúc 21.75 22.75
Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc nội thất) 22.5 24.0
Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc công nghệ) 20.75 22.25
Kiến trúc (chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan) 21.25
Quy hoạch vùng và đô thị 16 17.5
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) 16 20.0
Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) 19.75 22.25
Kỹ thuật xây dựng 16 18.5
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 21.75 23.5
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) 19 23.0
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường) 16 17.25
Kỹ thuật Cấp thoát nước (Cấp thoát nước – Môi trường nước) 16 16.0
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 16 16.0
Công nghệ thông tin 24.25 25.35
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) 16 16.0
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) 16 16.0
Kỹ thuật cơ khí 16 22.25
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện) 16 21.75
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Kỹ thuật ô tô) 23.25
Kinh tế xây dựng 21.75 24.0
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) 20 23.25
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) 19.5 23.5
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) 16.0
Kỹ thuật Môi trường 16 16.0
Kỹ thuật vật liệu 16 16.0
Khoa học máy tính 23 25.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 24.75
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) 19.0
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) 23.1

Điểm chuẩn 2019

diem chuan dh xay dung nam 2019

diem chuan dh xay dung nam 2017

Bài liên quan

TỔNG HỢP ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH LIÊN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU LOGISTICS NĂM 2020 – Masimex – Đào tạo Xuất nhập khẩu & Logistics

khoikythuat

R&D là gì ? Tổng hợp các kiến thức về bộ phận R&D trong doanh nghiệp bạn cần biết

khoikythuat

Hướng dẫn học vẽ – Luyện thi kiến trúc 2020

khoikythuat