Image default

Mã ngành, Tổ hợp xét tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 chính xác nhất | https://khoinganhkythuat.com

Năm xây dựng : 1956 Cơ quan chủ quản : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP.HN. ĐT : 0462617520 ; Fax : 0438276554Website: www.vnua.edu.vn

Xem thêm: Ngành chăn nuôi thú y là gì?

Bạn đang đọc: Mã ngành, Tổ hợp xét tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020 chính xác nhất | https://khoinganhkythuat.com

Ngành, mã ngành tuyển sinh Học viện nông nghiệp Nước Ta năm 2020

Mã nhóm /
Tên nhóm
Tên ngành Tên chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
HVN02 –
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật – Bảo vệ thực vật A00, B00, B08, D01 190
Khoa học cây cối – Khoa học cây xanh
– Chọn giống cây xanh
– Khoa học cây dược liệu
Nông nghiệp – Nông học
– Khuyến nông
HVN03 –
Chăn nuôi thú y
Chăn nuôi – Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi
– Khoa học vật nuôi
– Chăn nuôi
A00, A01, B00, D01 250
Chăn nuôi thú y – Chăn nuôi thú y
HVN04 –
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01 ,
C01, D01
305
Kỹ thuật điện – Hệ thống điện
– Điện công nghiệp
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa – Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa
HVN05 –
Công nghệ kỹ thuật xe hơi
Công nghệ kỹ thuật xe hơi – Công nghệ kỹ thuật xe hơi A00, A01 ,
C01, D01
275
Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí nông nghiệp
– Cơ khí thực phẩm
– Cơ khí sản xuất máy
HVN06 –
Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc
Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc – Sản xuất và quản trị sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che
– Thiết kế và tạo dựng cảnh sắc
– Marketing và thương mại
– Nông nghiệp đô thị
A00, A09, B00, C20 70
HVN07 –
Công nghệ
sinh học
Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học
– Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu
A00, B00, B08, D01 300
HVN08 –
Công nghệ thông tin và truyền thông số
Công nghệ thông tin – Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống thông tin
– An toàn thông tin
A00, A01, D01, K01 253
Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu – Mạng máy tính
– Truyền thông
HVN09 –
Công nghệ dữ gìn và bảo vệ, chế biến và quản trị chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch – Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D01 460
Công nghệ thực phẩm – Công nghệ thực phẩm
– Quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm – Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm
HVN10 –
Kế toán
– Tài chính
Kế toán – Kế toán doanh nghiệp
– Kế toán kiểm toán
– Kế toán
A00, A09, C20, D01 506
Tài chính – Ngân hàng – Tài chính – Ngân hàng
HVN11 –
Khoa học đất – dinh dưỡng
cây cối
Khoa học đất – Khoa học đất A00, B00, D07 ,
D08
50
Phân bón và dinh dưỡng cây xanh – Phân bón và dinh dưỡng cây xanh
HVN12 –
Kinh tế
và quản trị
Kinh tế – Kinh tế
– Kinh tế phát triển
A00, C20, D01, D10 540
Kinh tế góp vốn đầu tư – Kinh tế đầu tư
– Kế hoạch và đầu tư
Kinh tế kinh tế tài chính – Kinh tế kinh tế tài chính
Quản lý và tăng trưởng nguồn nhân lực – Quản lý và tăng trưởng nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế tài chính – Quản lý kinh tế tài chính
HVN13 –
Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh tế nông nghiệp – Kinh tế nông nghiệp
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường
A00, B00, D01, D10 120
Phát triển nông thôn – Phát triển nông thôn
– Quản lý phát triển nông thôn
– Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông
– Công tác xã hội trong PTNT
HVN14 –
Luật
Luật – Luật kinh tế tài chính A00, C00, C20, D01 50
HVN15 –
Khoa học
thiên nhiên và môi trường
Khoa học môi trường tự nhiên – Khoa học thiên nhiên và môi trường A00, B00, D01, D07 50
HVN16 –
Công nghệ
hóa học và
môi trường tự nhiên
Công nghệ kỹ thuật hóa học – Hóa học những hợp chất vạn vật thiên nhiên
– Hóa thiên nhiên và môi trường
A00, B00, D01, D07 100
Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên – Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên
HVN17 –
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 77
HVN18 –
Nông nghiệp công nghệ cao
Nông nghiệp công nghệ cao – Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B08, D01 85
HVN19 –
Quản lý đất đai và bất động sản
Quản lý đất đai – Quản lý đất đai
– Công nghệ địa chính
A00, A01, B00, D01 240
Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường – Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên
Quản lý bất động sản – Quản lý bất động sản
HVN20 –
Quản trị
kinh doanh thương mại
và du lịch
Quản trị kinh doanh thương mại – Quản trị kinh doanh
– Quản trị marketing
– Quản trị tài chính
A00, A09, C20, D01 374
Thương mại điện tử – Thương mại điện tử
Quản lý và tăng trưởng du lịch – Quản lý và tăng trưởng du lịch
HVN21 – Logistic và quản trị chuỗi đáp ứng Logistic và quản trị chuỗi đáp ứng – Logistic và quản trị chuỗi đáp ứng A00, A09, C20, D01 50
HVN22 –
Sư phạm
Công nghệ
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp – Sư phạm KTNN hướng giảng dạy
– Sư phạm KTNN và khuyến nông
A00, A01, B00, D01 120
Sư phạm Công nghệ – Sư phạm Công nghệ
HVN23 –
Thú y
Thú y – Thú y A00 ,
A01 ,
B00, D01
700
HVN24 –
Thủy sản
Bệnh học Thủy sản – Bệnh học Thủy sản A00, B00, D01, D07 110
Nuôi trồng thủy hải sản – Nuôi trồng thủy hải sản
HVN25 –
Xã hội học
Xã hội học – Xã hội học A00, C00, C20, D01 60
Tổng 5.585

Bài liên quan

IUH có thêm 04 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA

khoikythuat

Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì? Tầm quan trọng của ngành logistics

khoikythuat

Logistics và cơ hội từ tự động hoá – FPT Digital

khoikythuat