Image default

Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng – Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics | Edu2Review

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 133 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp THPT, THCN

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có năng lực về chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Nắm vững các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, kinh tế – xã hội, kinh doanh – quản lý, kế toán – tài chính
 • Hiểu biết những kiến thức cơ bản về toán được ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Nắm vững kiến thức về tổ chức, cơ cấu tổ chức, những chức năng chính và các yếu tố môi trường kinh doanh của tổ chức.
 • Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp
 • Thông hiểu các hoạt động cơ bản về quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, về các quyết định quản trị về các hoạt động cụ thể trên chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu.

Về kỹ năng

 • Kỹ năng tự chủ, độc lập, sáng tạo giải quyết vấn đề; kỹ năng truyền thông, giao tiếp bằng lời nói, thuyết trình, qua văn bản và giao dịch với các công cụ truyền thông (điện thoai, e-mail); kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng về ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên
 • Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
 • Kỹ năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, đánh giá và kiểm soát
 • Kỹ năng tư duy hệ thống, kỹ năng quản lý thông tin và sử dụng mô hình toán, kĩ năng điều hành tác nghiệp và làm việc trong môi trường toàn cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng có thời cơ việc làm ở mọi mô hình doanh nghiệp, thuộc mọi nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại, mọi quy mô, đặc biệt quan trọng là tại những tập đoàn lớn đa vương quốc, trong những tổng công ty lớn nơi có mạng lưới kinh doanh thương mại phức tạp. Cụ thể : Ngay sau khi ra trường, trong vòng từ 0-4 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng hoàn toàn có thể thao tác như :

 • Nhân viên phân tích, hoạch định nhu cầu
 • Nhân viên hoạch định sản xuất
 • Nhân viên thu mua/quản trị nguyên vật liệu
 • Nhân viên/nhà quản trị tồn kho
 • Nhân viên/nhà quản trị kho bãi, vận tảiI, phân phối
 • Chuyên viên tư vấn và phân tích chuỗi cung ứng

Sau 5-10 năm, cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng hoàn toàn có thể thăng quan tiến chức lên vị trí :

 • Nhà quản trị cung ứng
 • Nhà quản trị logistic
 • Nhà quản trị dự án
 • Nhà quản trị thông tin trên chuỗi
 • Giám đốc sản xuất, giảm đốc vận tải, quản lý vùng

Và đỉnh điểm nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại, chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng hoàn toàn có thể thăng quan tiến chức lên vị trí Phó tổng giám đốc đảm nhiệm cung ứng / phục vụ hầu cần .

Bài liên quan

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tuyển sinh Đại học chính quy ✅ Trường Đại học Bình Dương ☎️ Tel: (0274) 730 3399 -📧 Email: https://khoinganhkythuat.com

khoikythuat

Bài giảng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – TS. Huỳnh Minh Triết.pdf (Bài giảng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | Tải miễn phí

khoikythuat

Cao đẳng ngành Thiết kế đồ họa làm gì, học những gì, trường nào?

khoikythuat