Image default

Tuyển sinh khối ngành Kỹ thuật Công nghệ

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHUNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 7510301

Bạn đang đọc:

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:61 tín chỉ

Xem chi tiết cụ thể

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 7510601

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:56 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Mã ngành: 7520216

Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Mã ngành: 7510302

–  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Nước Ta có bằng tốt nghiệp ĐH .
+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu pháp luật của nhà trường .
+ Đạt nhu yếu tuyển sinh theo qui định của trường .
+ Đủ sức khỏe thể chất để học tập .

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

Xem chi tiết cụ thể

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 58 tínchỉ

Xem chi tiết cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành: 7510203

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:24/45/60 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã ngành: 7510102

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa

 • Chuyên ngành Xây dựng công trình điện:                        57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:      57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình điện:           58 tín chỉ

Xem cụ thể

KẾ TOÁN

Mã ngành: 7340301

– Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 58 tín chỉ.

Xem cụ thể

Bài liên quan

Ngành cơ khí ô tô – Thi khối gì ? Ngành nào ? Trường gì ? Học xong làm nghề gì ?

khoikythuat

Nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật đang có giá

khoikythuat

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Khoa Logistics và Thương mại Quốc tế

khoikythuat