Image default

Tuyển sinh khối ngành Kỹ thuật Công nghệ

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHUNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 7510301

Bạn đang đọc:

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:61 tín chỉ

Xem chi tiết cụ thể

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 7510601

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:56 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Mã ngành: 7520216

Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Mã ngành: 7510302

–  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Nước Ta có bằng tốt nghiệp ĐH .
+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu pháp luật của nhà trường .
+ Đạt nhu yếu tuyển sinh theo qui định của trường .
+ Đủ sức khỏe thể chất để học tập .

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

Xem chi tiết cụ thể

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 58 tínchỉ

Xem chi tiết cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành: 7510203

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:24/45/60 tín chỉ

Xem cụ thể

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã ngành: 7510102

– Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

– Khối lượng kiến thức toàn khóa

 • Chuyên ngành Xây dựng công trình điện:                        57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:      57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình điện:           58 tín chỉ

Xem cụ thể

KẾ TOÁN

Mã ngành: 7340301

– Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

– Thời gian đào tạo: 1.5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 58 tín chỉ.

Xem cụ thể

Bài liên quan

So sánh học phí nhóm ngành Công nghệ thông tin

khoikythuat

Giải mã chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Học để trở thành “Người Vận Chuyển”

khoikythuat

Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Dược học (Mã XT: 7720201)

khoikythuat