Image default

Chương trình Cử nhân Kiến trúc nội thất HAU

Chương trình Cử nhân Kiến trúc nội thất HAU

Chương trình link huấn luyện và đào tạo Cử nhân kiến trúc nội thất gồm có 4,5 năm học với 1 học kỳ ngoại ngữ và 8 học kỳ chuyên ngành, được chia thành 3 quy trình tiến độ. Giai đoạn 1 là 0,5 năm tiên phong, sinh viên theo học chương trình tiếng Anh tại trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội. Giai đoạn 2 gồm 1,5 năm, sinh viên theo học tại trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội, triển khai xong 51 tín chỉ Nước Ta tương tự với 300 tín chỉ Ô-xtray-li-a được giảng dạy bởi giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội lựa chọn theo chương trình giảng dạy, những chiêu thức giảng dạy và nhìn nhận … thống nhất với Trường Đại học Curtin nhằm mục đích phân phối những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng thiết yếu để sinh viên đủ điều kiện kèm theo tham gia và hoàn tất chương trình ở quy trình tiến độ 3. Giai đoạn 3 gồm 2,5 năm được đào tạo và giảng dạy trực tiếp tại Trường Đại học Curtin. Sau khi triển khai xong đồ án tốt nghiệp và phân phối đủ những điều kiện kèm theo tốt nghiệp, sinh viên được xem xét cấp bằng tốt nghiệp. Cụ thể :
Giai đoạn 1 :
Sinh viên theo học chương trình tiếng Anh tại Trường Đại học Kiến trúc Thành Phố Hà Nội. Kết thúc quy trình tiến độ 1, sinh viên nhu yếu phải đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lượng 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc tương tự. Sinh viên đã đạt điều kiện kèm theo về Tiếng Anh được 2 Bên xem xét miễn học quy trình tiến độ này .

kiến trúc nội thất

TT Mã HP Loại môn Tên học phần Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã học phần tiên quyết
LT TH Tự học
1  IA-En1 LT Tiếng Anh 1 15 100 125 450  
Tổng   15 100 125 450  

Giai đoạn 2:

Học kỳ 1 : Những học phần chuyên ngành quan trọng trong phong cách thiết kế thuộc những khối kỹ năng và kiến thức về triết lý phong cách thiết kế, phong cách thiết kế thị giác và lịch sử vẻ vang kiến trúc nội thất được ra mắt tới sinh viên để ship hàng cho đồ án phong cách thiết kế cơ sở. Trong đồ án phong cách thiết kế cơ sở này, sinh viên được tăng trưởng nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng nhằm mục đích tiếp cận quy trình phong cách thiết kế. Các nhu yếu trong đồ án cũng đặc biệt quan trọng nhấn mạnh vấn đề đến năng lực tư duy độc lập, tính phát minh sáng tạo, tính thích ứng, thao tác nhóm. Các kỹ năng và kiến thức đầu ra cũng gồm có thiết kế xây dựng, xử lý yếu tố, báo cáo giải trình sáng tạo độc đáo một cách mưu trí và hiệu suất cao. Sinh viên cũng mở màn tiếp cận tới những yếu tố của phong cách thiết kế bền vững và kiên cố trải qua đồ án như phong cách thiết kế thụ động, giải pháp cấu trúc bao che, vật tư, sắc tố …
Bố trí môn học cụ thể như sau :

TT Mã HP Loại môn Tên học phần Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã học phần tiên quyết
LT TH Tự học
2 IA-En2 LT Tiếng Anh 2 6 45 45 180 IA-En1
3 IA-His TH Lịch sử kiến trúc nội thất 2 30 60  
4 IA-The LT Lý thuyết thiết kế kiến trúc nội thất 2 20 10 60
5 IA-2D TH Thiết kế thị giác 2D. 3 30 15 90  
6 IA-Bas TH Đồ án thiết kế cơ sở 5 5 70 150
Tổng   18 130 140 540

Học kỳ 2: Sinh viên bắt đầu tiếp xúc với những môn học nâng cao hơn trong đó đồ án thiết kế nội – ngoại thất, là nền tảng cho những vấn đề thiết kế hoàn chỉnh, từ nghiên cứu, khảo sát hiện trạng và xã hội, tới đề xuất thiết kế và mở rộng thiết kế. Các môn học có sự kết hợp chặt chẽ với nhau giữa các học phần thiết kế, tiểu luận nghiên cứu. Đồ án trong học kỳ này là đồ án chuyên ngành đầu tiên với nội dung chuyên sâu hơn và lớn hơn cả về quy mô và thể loại công trình.

Bố trí môn học cụ thể như sau :

TT Mã HP Loại môn Tên học phần Số tín chỉ Số tín chỉ Mã học phần tiên quyết
LT TH Tự học
7 IA-Des LT Ngôn ngữ mô tả hình học. 4 40 20 120  
8 IA-3D LT Thiết kế thị giác 3D 2 20 10 60 IA-2D
9 IA-CA1 TH Tin học trong thiết kế 1 2 10 20 60
10 IA-Con LT Kết cấu & xây dựng 2 25 5 60
11 IA-St1 TH Đồ án thiết kế kiến trúc nội thất 1 5 5 70 150 IA-Bas
Tổng 15 100 125 450

Học kỳ 3: Trong học kỳ này, các học phần bổ trợ hoàn chỉnh kiến thức về kiến trúc, nội thất được giảng dạy. Học phần về Công nghệ tòa nhà, Vật liệu xây dựng được bổ sung cũng với các học phần cơ sở ngành khác như tin học trong thiết kế 2 (mô hình thông tin công trình – BIM). Bên cạnh đó, chương trình ngoại ngữ tiếp tục được đào tạo trong kỳ này mới mục đích đảm bảo điều kiện đầu ra đối với sinh viên trước khi chuyển tiếp sang môi trường học tập quốc tế.

Bố trí môn học cụ thể như sau :

TT Mã HP Loại môn Tên học phần Số tín chỉ Số tín chỉ Mã học phần tiên quyết
LT TH Tự học
12 IA-En3 LT Tiếng Anh 3 5 35 40 150 IA-En2
13 IA-Ide LT Kỹ thuật truyền đạt ý tưởng. 2 20 10 60  
14 IA-CA2 LT Tin học trong thiết kế 2 2 15 15 60 IA-CA2
15 IA-Tec LT Công nghệ tòa nhà 2 25 5 60
16 IA-Mat LT Vật liệu xây dựng 2 30 60
17 IA-St3 TH Đồ án thiết kế kiến trúc nội thất 2 5 5 70 150 IA-St2
Tổng 18 130 140 540

Giai đoạn 3 :
Sau khi triển khai xong hai năm học tại Nước Ta, sinh viên đủ điều kiện kèm theo tiếng Anh sẽ được chuyển tiếp sang học tại trường Đại học Curtin để học tiếp 2,5 năm cuối .

  • Học kỳ 4 (Cử nhân Kiến trúc nội thất): Nguyên tắc nội thất cơ bản 2/ Đồ án thiết kế nội thất 6 – Cộng đồng / Đồ án thiết kế nội thất 5 – Công trình / Truyền thông học thuật và chuyên nghiệp.
  • Học kỳ 5 (Cử nhân Kiến trúc nội thất): Thực hành thiết kế nội thất 8- Sự thoái mái / Hệ thống công nghệ nội thất/ Đồ án thiết kế nội thất 7 – Thích nghi với việc tái sử dụng/ Môn học tự chọn.
  • Học kỳ 6 (Cử nhân Kiến trúc nội thất): Đồ án thiết kế nội thất 10 – Tương lai / Đồ án thiết kế nội thất 9 – Nơi làm việc / Lý thuyết và phương pháp luận nội thất/ Môn học tự chọn.
  • Năm cuối (Cử nhân Kiến trúc nội thất): Đồ án tốt nghiệp (Phân luồng kiến trúc nội thất hoặc Dòng chảy kiến trúc nội thất năm thứ 4).

Xem thêm: Digital Marketing là gì? Hiểu đúng và đủ công việc của Digital Marketer 2021

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Bài liên quan

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành sinh học

khoikythuat

Danh sách các mã cổ phiếu logistics & những tiềm năng của ngành này

khoikythuat

Du học Pháp ngành Logistics – European Education Campus

khoikythuat