Image default

Học phí trường Đại học Kiến trúc TP. HCM năm 2022

Học phí trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2022, mời những bạn đón xem :

A. Học phí trường Đại học Kiến trúc TP. HCM năm 2022

Hiện tại vẫn chưa có cập nhật chính thức. Dự tính học phí của trường sẽ tăng từ 5-10% VietJack sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất có thể. Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đưa ra được lựa chọn ngôi trường đúng đắn cho mình. Dưới đây là mức học phí năm 2022 dự tính của chúng tôi:

– Hệ đại trà phổ thông : 414.700 VNĐ / tín chỉ .

– Hệ chất lượng cao : 1.813.000 VNĐ / tín chỉ .

– Lý luận chính trị : 1.375.000 VNĐ / tín chỉ .

– Giáo dục sức khỏe thể chất : 1.210.000 VNĐ / tín chỉ .

– Các học phần khác : 2.750.000 VNĐ / tín chỉ .

B. Thông tin tuyển sinh Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

1. Đối tượng tuyển sinh

– Tất cả những thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông ;

– Các thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông, tham gia kỳ thi Đánh giá năng lượng đợt 1 năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ;

– Các thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông, tham gia thi những môn trong tổng hợp xét tuyển của Trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 .

2. Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 1% chỉ tiêu ngành.

– Phương thức 2: Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên): 9% chỉ tiêu ngành.

– Phương thức 3: Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước (Xem danh sách các Trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu tại Phụ lục 1): 15% chỉ tiêu ngành.

– Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: 25% chỉ tiêu ngành.

– Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: 50% chỉ tiêu ngành.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

4.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

(a) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông và thuộc đối tượng người dùng xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

– Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên.

(b) Phương thức 2:Xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên)

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 đạt giải trong những kỳ thi họcsinh giỏi những cấp, từ cấp tỉnh / thành phố thường trực TW trở lên .

– Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.

(c) Phương thức 3: Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước.

Thí sinh tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 tại những trường Trung học đại trà phổ thông chuyên, năng khiếu sở trường trong cả nước ( Danh sách những Trường Trung học đại trà phổ thông chuyên, năng khiếu sở trường tại Phục lục 1 đính kèm ) :

– Xét tuyển vào ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên;

– Xét tuyển vào ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên và điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.

(d) Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trong cả nước có điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở lên.

– Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên.

(e) Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên.

4.2. Điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh đủ tiêu chuẩn đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng theo từng phương pháp xét tuyển, bảo vệ những nhu yếu theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh .

– Đối với những phương pháp xét tuyển riêng của Nhà trường ( Phương thức 1, 2, 3, 4 ), thí sinh được ĐK tối đa 18 nguyện vọng và tổng thể những phương pháp xét tuyển nếu đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào theo từng phương pháp .

– Nguyên tắc xét tuyển : Theo thứ tự những nguyện vọng ; với mỗi nguyện vọng, xét tuyển theo thứ tự những phương pháp : Phương thức 1 – Phương thức 2 – Phương thức 3 – Phương thức 4 .

– Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo .

– Thí sinh không xác nhận nhập học theo những phương pháp tuyển sinh riêng của Nhà trường ( Phương thức 1, 2, 3, 4 ) sẽ được xét tuyển theo Phương thức 5 – Xét tuyển theo hiệu quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 .

– Đối với Phương thức 5, không số lượng giới hạn số lượng nguyện vọng ĐK vào Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh .

– Điểm những môn thi / điểm trung bình học bạ từng môn đều không nhân thông số, điểm môn năng khiếu sở trường nhân thông số 1,5 .

– Đối với tổng hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ sử dụng tác dụng điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông năm 2022 hoặc điểm trung bình học bạ Trung học đại trà phổ thông ; không sử dụng tác dụng miễn thi môn ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) theo lao lý tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học đại trà phổ thông .

– Đối với những ngành năng khiếu sở trường : Chỉ xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu sở trường do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thi năm 2022 đạt từ 5,0 trở lên .

– Không lao lý chênh lệch điểm xét tuyển giữa những tổng hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ hoàn toàn có thể chọn 01 tổ hợp điểm thi xét tuyển .

– Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có điểm xét tuyển lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổng hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành ( đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh ) .

– Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển những nguyện vọng. Thí sinh ĐK xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổng hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đó .

– Các ngành tại những cơ sở huấn luyện và đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn riêng .

– Điều kiện về nguyện vọng xét tuyển tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ và Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt :

+ Thí sinh có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long ( Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Cà Mau ) mới hoàn toàn có thể ĐK nguyện vọng xét tuyển vào những ngành học tại Trung tâm giảng dạy cơ sở Cần Thơ ; nếu trúng tuyển, sẽ học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ trong suốt khóa học ;

+ Thí sinh có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và những tỉnh, thành Nam Trung bộ ( Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ) mới hoàn toàn có thể ĐK nguyện vọng xét tuyển vào những ngành học tại Trung tâm giảng dạy cơ sở Đà Lạt ; nếu trúng tuyển, sẽ học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt trong suốt khóa học .

+ Thí sinh đủ điều kiện kèm theo về hộ khẩu nhưng không ĐK xét tuyển tại Trung tâm giảng dạy cơ sở Cần Thơ hoặc Trung tâm huấn luyện và đào tạo cơ sở Đà Lạt thì không được xét tuyển tại những Trung tâm huấn luyện và đào tạo cơ sở này ;

– Riêng ngành Thiết kế đô thị ( Chương trình Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng ) sẽ xét tuyển theo 2 phương pháp tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng, có nhu yếu kiểm tra năng lượng tiếng Anh nguồn vào .

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn lao lý. Quá thời hạn lao lý, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như phủ nhận nhập học và Trường được xét tuyển thí sinh khác bổ trợ .

5. Tổ chức tuyển sinh

Tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH ; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kèm Thông tư 09/2020 / TT-BGDĐT pháp luật về tổ chức triển khai tuyển sinh

6. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

7. Học phí

– Ngành kiến trúc với 18 tín chỉ trong kỳ I tương tự với mức học phí là 6.156.000 đồng / kỳ .

– Ngành quy hoạch vùng và đô thị có 19 tín chỉ tương tự 6.498.000 đồng / kỳ

– Ngành kiến trúc cảnh sắc có 19 tín chỉ tương tự mức học phí là 6.498.000 đồng / kỳ .

– Ngành mỹ thuật đô thị 18 tín chỉ tương tự 6.156.000 đồng / kỳ

– Ngành kỹ thuật kiến thiết xây dựng có 17 tín chỉ khoảng chừng 5.814.000 đồng / kỳ

– Ngành kỹ thuật hạ tầng có 16 tín chỉ tương tự 5.472.000 đồng / kỳ

– Ngành quản trị kiến thiết xây dựng có 16 tín chỉ tương tự 5.472.000 đồng / kỳ

– Ngành phong cách thiết kế công nghiệp với 16 tín chỉ trong kỳ I nên mức học phí là 5.472.000 đồng / kỳ

– Ngành phong cách thiết kế nội thất bên trong với 16 tín chỉ, tương tự 5.472.000 đồng / kỳ

– Ngành phong cách thiết kế đồ họa có 17 tín chỉ – 5.814.000 đồng / kỳ

– Ngành phong cách thiết kế thời trang 17 tín chỉ – 5.814.000 đồng / kỳ .

8. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

– 01 Phiếu ĐK xét tuyển theo Mẫu ( In Phiếu tại trang www.uah.edu.vn sau khi triển khai xong ĐK trực tuyến ) .

– 01 Bản sao công chứng Học bạ Trung học đại trà phổ thông .

– 01 Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu .

– 01 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân .

– 01 Bản sao Biên lai thu lệ phí ĐK xét tuyển .

– 01 Bản sao công chứng Giấy ghi nhận tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế ; Giấy ghi nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học viên giỏi Quốc gia ; Giấy ghi nhận là thành viên trong đội tuyển Quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật Quốc tế ; Giấy ghi nhận đạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia ; Giấy ghi nhận đạt giải trong những kỳ thi học viên giỏi cấp Tỉnh / Thành phố thường trực TW ( nếu ĐK xét tuyển theo Phương thức 2 ) ;

– 01 Bản sao công chứng Kết quả thi Đánh giá năng lượng đợt 1 năm 2022 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp ( nếu ĐK xét tuyển theo Phương thức 4 ) ;

– 01 Bản sao công chứng Chứng chỉ Anh văn, Bảng điểm SAT ( nếu có ) ;

– 01 Bản sao công chứng ghi nhận đối tượng người tiêu dùng ưu tiên ( nếu có ) .

9. Lệ phí xét tuyển

– Lệ phí xét tuyển theo các Phương thức 1, 2, 3, 4: 25.000 đồng/nguyện vọng/phương thức. Lệ phí xét tuyển dành cho tất cả các đối tượng nộp hồ sơ, lệ phí không hoàn lại.

– Lệ phí xét tuyển theo các Phương thức 5: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lệ phí thi môn năng khiếu năm 2022:  350.000 đồng/môn thi. Lệ phí thi dành cho tất cả các đối tượng nộp hồ sơ dự thi, lệ phí không hoàn lại.

10. Thời gian đăng kí xét tuyển

– Năm 2022, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức triển khai duy nhất 01 đợt thi những môn năng khiếu sở trường :

– Đăng ký trực tuyến : Dự kiến từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 31/3/2022 .

– Ngày thi : Dự kiến ngày 23 – 24/4/2022 .

– Địa điểm thi : Tại Thành phố Hồ Chí Minh .

11. Ký hiệu mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển

STT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển

 

vào các ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu năm 2021
I Tại TP. Hồ Chí Minh 1335
1 Kỹ thuật thiết kế xây dựng 7580201 Toán – Vật lý – Hóa học A00 360
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
2 Kỹ thuật thiết kế xây dựng ( Chất lượng cao ) 7580201CLC Toán – Vật lý – Hóa học A00 35
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
3 Kỹ thuật hạ tầng 7580210 Toán – Vật lý – Hóa học A00 100
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
4 Quản lý kiến thiết xây dựng 7580302 Toán – Vật lý – Hóa học A00 75
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
5 Kiến trúc 7580101 Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 210
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
6 Kiến trúc ( Chất lượng cao ) 7580101CLC Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 40
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
7 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 70
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
8 Quy hoạch vùng và đô thị ( Chất lượng cao ) 7580105CLC Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 30
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
9 Kiến trúc cảnh sắc 7580102 Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 75
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
10 Thiết kế nội thất bên trong 7580108 Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 75
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
11 Mỹ thuật đô thị 7210110 Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01 50
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
12 Thiết kế công nghiệp 7210402 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 50
Toán – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu H02
Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu
13 Thiết kế đồ họa 7210403 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 100
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu H06
Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu
14 Thiết kế thời trang 7210404 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 40
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu H06
Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu
15 Thiết kế đô thị ( Chương trình tiên tiến và phát triển ) 7580199 Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 25
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
Theo 02 phương pháp tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng ( xem thông tin )
II Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ (Thí sinh phải có hộ khấu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) 140
16 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng 7580201CT Toán – Vật lý – Hóa học A00 50
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
17 Kiến trúc 7580101CT Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 50
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
18 Thiết kế nội thất bên trong 7580108CT Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01 40
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật
III Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (Thí sinh phải có hộ khấu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ) 80
19 Kỹ thuật thiết kế xây dựng 7580201DL Toán – Vật lý – Hóa học A00 30
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kết quả ĐGNL
20 Kiến trúc 7580101DL Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật V00 50
Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật V01
Toán – Tiếng Anh – Vẽ Mỹ thuật V02
Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

C. Học phí trường Đại học Kiến trúc TP. HCM năm 2021

Năm 2021, học phí UAH thu như sau :

– Hệ đại trà phổ thông : 377.000 VNĐ / tín chỉ .

– Hệ chất lượng cao : 1.648.000 VNĐ / tín chỉ .

– Lý luận chính trị : 1.250.000 VNĐ / tín chỉ .

– Giáo dục sức khỏe thể chất : 1.100.000 VNĐ / tín chỉ .

– Các học phần khác : 2.500.000 VNĐ / tín chỉ .

D. Học phí trường Đại học Kiến trúc TP. HCM năm 2020

Hệ đại trà phổ thông năm 2020 là 377.000 đ / tín chỉ .

– Một năm học sinh viên sẽ học khoảng chừng 15 – 18 tín chỉ / học kỳ tùy chương trình đào tạo và giảng dạy .

– Trường còn có 1 học kỳ phụ cho SV học lại, học cải tổ, học vượt nếu có nhu yếu .

Stt

Tên ngành

Học phí (đ)

Số tín chỉ HKI

1 Kiến trúc 29.664.000 18
2 Quy hoạch vùng và đô thị 28.944.000 18
3 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng 19.744.000 16

Xem thêm: HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM 2020

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm

Bài liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phương Đông năm 2022

khoikythuat

Xét Học Bạ Ngành Logistics Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp Hcm

khoikythuat

Du học Pháp ngành Vật lí

khoikythuat