Image default

Ngành sinh học – D420101

Rất nhiều câu hỏi tư vấn đặt ra: ngành sinh học và công nghệ sinh học khác nhau như thế nào? Nganh sinh hoc có bao nhiêu chuyên ngành? Học và làm gì ở khoa sinh học…

Tìm hiểu ngành sinh học :

Ngành sinh học nói chung và công nghệ sinh học nói riêng là 2 ngành có phạm trù điều tra và nghiên cứu giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Sinh Học được giảng dạy và hành Nghề rộng khắp … Bạn hoàn toàn có thể làm sư phạm sinh học … còn công nghệ sinh học thì phạm trù hẹp hơn … Học ngành sinh học ra trường làm bên ngành công nghệ sinh học vẫn rất ” ô kê ” những bạn nhé !

Học ngành Sinh học được đào tạo và giảng dạy những kỹ năng và kiến thức cơ bản về Sinh học đại cương và tổng thể những chuyên ngành cơ bản ( Di truyền, Tiến hóa, SInh thái, ĐV có xương sống, ĐV không xương sống, Sinh lí ĐV, Sinh học người, Sinh học phân tử, Mô phôi-TB ), còn công nghệ tiên tiến Sinh học thì đào tạo và giảng dạy sâu về những môn có ứng dụng ( sinh lí TV, Di truyền học, Hóa sinh học, VSV học công nghiệp, Sinh học phân tử, Mô phôi TB ). Nên thời cơ việc làm của ngành Sinh học rộng hơn công nghệ tiên tiến Sinh học

Ngành sinh học thi khối gì ?

Ngành sinh học thi khối B. Thời gian đào tạo và giảng dạy 4 năm ( trình độ Đại Học ) Cấp bằng cử nhân sinh học. Mã ngành sinh học : D420101

Ngành sinh học học những gì ?

Ngành sinh học có 31 học phần bắt buộc gồm :

– 17 kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương

– 14 kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 6 cơ sở ngành và 8 kiến t hức của ngành

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp :

1. Hóa học nghiên cứu và phân tích

2. Hóa học hữu cơ

3. Thực tập hóa học nghiên cứu và phân tích

4. Tế bào học

5. Sinh học phân tử

6. Tiến hóa và đa dạng sinh học

7. Khoa học toàn cầu

8. Thực vật học

9. Động vật học

10. Hóa sinh học

11. Di chuyền học

12. Vi sinh vật học

13. Sinh thái học

14. Ứng dụng tin học trong sinh học

15. Thực tập vạn vật thiên nhiên

Học ngành sinh học tốt nghiệp ra trường làm gì ?

– Hoạt động trên những ngành nghề dịch vụ trình độ về Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học trong những cơ quan như Sở Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và PTNT ; Các cơ quan kiểm tra chất lượng và vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm .

– Các cơ quan, xí nghiệp sản xuất chế biến và dữ gìn và bảo vệ nông-thủy sản, sản xuất thực phẩm và dược phẩm, giống vi sinh vật. Các công ty tư vấn góp vốn đầu tư về Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học.

– Các Trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, những viện nghiên cứu và điều tra và chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc ngành Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học .

–    Các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến ngành Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học

Tổng hợp

Xem thêm: Ngành sư phạm sinh học thi khối nào?

Bài liên quan

Ngành Sinh học và Công nghệ sinh học khác nhau như thế nào?

khoikythuat

Học kiến trúc thi khối nào? Thông tin cần biết khi theo học kiến trúc

khoikythuat

[Hé lộ] Học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM đầy đủ, mới nhất

khoikythuat