Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về các ngành của các thí sinh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tư vấn chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2018.

5000 thí sinh có thể đăng ký nguyện vọng sau kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới

Tỷ lệ chọi các trường Công an, Cảnh sát lên đến “1 chọi 25”

Mục đích buổi tư vấn

Biết được nhu cầu tìm hiểu thông tin về các ngành nghề đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tư vấn để hướng dẫn thí sinh lựa chọn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học năm 2018 một cách chính xác, thuận lợi nhằm giúp các thí sinh chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực và sở trường của mình trong kỳ tuyển sinh đại học 2018.

Xét tuyển đại học

Ngoài ra, buổi tư vấn sẽ giới thiệu và chia sẻ các thông tin về học bổng cho Tân Sinh viên 2018, chính sách hoạt động của nhà trường cùng các điều kiện học tập, cơ sở vật chất cũng như giới thiệu về quá trình học tập và cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành học tại trường,…

Lịch tư vấn cụ thể các lĩnh vực và ngành nghề

Buổi 1: Ngày 04/07/2018 (Thứ Tư) – Chương trình liên kết Rouen – Pháp: Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Đào tạo Đặc biệt.

Buổi 2: Ngày 06/07/2018 (Thứ Sáu) – Chương trình liên kết Flinders – Úc: Khoa Đào tạo Đặc biệt.

Buổi 3: Ngày 09/07/2018 (Thứ Hai) – Nhóm ngành Ngôn ngữ và Ngôn ngữ Chất lượng cao gồm: Khoa Ngoại ngữ (3 ngành), Khoa Đào tạo Đặc biệt, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 4: Ngày 11/07/2018 (Thứ Tư) – Nhóm Công nghệ Thông tin, Nhóm ngành Công nghệ Sinh học gồm: Khoa Công nghệ Thông tin (3 ngành), Khoa Công nghệ Sinh học, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 5: Ngày 13/07/2018 (Thứ Sáu) – Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ và Chất lượng cao gồm: Khoa Xây dựng & Điện (các ngành Điện tử), Khoa Đào tạo Đặc biệt, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 6: Ngày 16/07/2018 (Thứ Hai) – Nhóm ngành Quản trị Kinh doanh và Chất lượng cao gồm: Khoa Quản trị Kinh doanh (4 ngành), Khoa Đào tạo Đặc biệt, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 7: Ngày 17/07/2018 (Thứ Ba) – Nhóm ngành Khoa học Xã hội Nhân văn, Nhóm ngành Kinh tế gồm: Khoa Xã hội học – Công tác Xã hội – Đông Nam Á (3 ngành), Khoa Kinh Tế và Quản lý công, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 8: Ngày 19/07/2018 (Thứ Năm) – Nhóm ngành Tài chính Ngân hàng – Kế toán – Kiểm toán và Chất lượng cao gồm: Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Đào tạo Đặc biệt, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Xem thêm: Ngành chính trị học là gì?

Buổi 9: Ngày 20/07/2018 (Thứ Sáu) – Nhóm ngành Luật, Luật Kinh tế và Chất lượng cao gồm: Khoa Luật (2 ngành), Khoa Đào tạo Đặc biệt, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Buổi 10: Ngày 23/07/2018 (Thứ Hai) – Tổng hợp: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên/ Đoàn Thanh niên.

Xem thêm: Học Cao đẳng chỉ 2,5 năm – Tiết kiệm thời gian và chi phí học tập

Thanh Tú – Kênh Tuyển Sinh

Các yếu tố để tăng khả năng trúng tuyển khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học

Chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức