Image default

Xem điểm chuẩn học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2022 chính xác nhất

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2022 Học viện Nông Nghiệp Việt Nam – điểm chuẩn VNUA được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được giảng dạy tại học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022 – 2023 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đang trong quá trình công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2022. Mời những bạn theo dõi điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2022

Học viện công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi  tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Học viện như sau: 

Tên nhóm

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

HVN01 – Sư phạm công nghệ tiên tiến Sư phạm công nghệ tiên tiến A00, A01, B00, D01 19
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật A00, B00, B08, D01 15
Khoa học cây xanh
Nông nghiệp
HVN03 – Chăn nuôi thú y Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 16
Chăn nuôi thú y
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật xe hơi Công nghệ kỹ thuật xe hơi A00, A01, C01, D01 16
Kỹ thuật cơ khí
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc A00, A09, B00, C20 16
HVN07 – Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D01 16
Công nghệ sinh dược
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số Công nghệ thông tin A00, A01, A09, D01 16
Mạng máy tính và truyền thông online tài liệu
Khoa học tài liệu và trí tuệ tự tạo
HVN09 – Công nghệ dữ gìn và bảo vệ, chế biến và quản trị chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D07 16
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm
HVN10 – Kế toán – Tài chính Kế toán A00, A09, C20, D01 16
Tài chính – Ngân hàng
HVN11 – Khoa học đất Khoa học đất A00, B00, B08, D07 22
HVN12 – Kinh tế và quản trị Kinh tế A00, C04, D01, D10 16
Kinh tế góp vốn đầu tư
Kinh tế kinh tế tài chính
Quản lý kinh tế tài chính
Kinh tế số
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp A00, B00, D01, D10 17
HVN14 – Luật Luật A00, C00, C20, D01 16
HVN15 – Khoa học thiên nhiên và môi trường Khoa học thiên nhiên và môi trường A00, B00, D01, D07 18
HVN16 – Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường A00, B00, D01, D07 20
HVN17 – Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 15
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B08, D01 16
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên
Quản lý bất động sản
HVN20 – Quản trị kinh doanh thương mại và du lịch Quản trị kinh doanh thương mại A00, A09, C20, D01 16
Thương mại điện tử
Quản lý và tăng trưởng du lịch
Quản lý và tăng trưởng nguồn nhân lực
HVN21 – Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng A00, A09, C20, D01 18
HVN22 – Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D01 19
HVN23 – Thú y Thú y A00, A01, B00, D01 16
HVN24 – Thủy sản Bệnh học Thủy sản A00, B00, D01, D07 15
Nuôi trồng thủy hải sản
HVN25 – Xã hội học Xã hội học A00, C00, C20, D01 15

 Ghi chú:

A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam điểm chuẩn 2021

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay Nông Nghiệp Việt Nam điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn HV Nông Nghiệp Việt Nam 2021 xét theo điểm thi 

Điểm chuẩn vào trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã chính thức được công bố đến những thí sinh, xem ngay điểm trúng tuyển phía dưới.

Điểm chuẩn học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2021

Điểm sàn học viện Nông Nghiệp Việt Nam 2021

Ngày 16/8, trường học viện chuyên nghành Nông nghiệp Nước Ta công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đơn cử như sau :

I.  Nhóm chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh)

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

HVN01 – Chương trình quốc tế Agri-business Management ( Quản trị kinh doanh thương mại nông nghiệp ) A00, D01 16
Agricultural Economics ( Kinh tế nông nghiệp )
Bio-technology ( Công nghệ sinh học )
Crop Science ( Khoa học cây xanh )
Financial Economics ( Kinh tế kinh tế tài chính )

II.  Nhóm chương trình tiêu chuẩn gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật A00, B00, B08, D01 15
Khoa học cây cối
Nông nghiệp
HVN03 – Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

A00, A01, B00, D01 18
Chăn nuôi thú y
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật xe hơi Công nghệ kỹ thuật xe hơi A00, A01, C01, D01 16
Kỹ thuật cơ khí
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc A00, A09, B00, C20 15
HVN07 – Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học A00, B00, B08, D01 18
Công nghệ sinh dược
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số Công nghệ thông tin A00, A01, A09, D01 16
Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu
Khoa học tài liệu và trí tuệ tự tạo
HVN09 – Công nghệ dữ gìn và bảo vệ, chế biến và quản trị chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch A00, A01, B00, D01 16
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm
HVN10 – Kế toán – Tài chính Kế toán A00, A09, C20, D01 16
Tài chính – Ngân hàng
HVN11 – Khoa học đất – dinh dưỡng cây cối Khoa học đất A00, B00, B08, D07 15
Phân bón và dinh dưỡng cây xanh
HVN12 – Kinh tế và quản trị Kinh tế A00, C04, D01, D10 16
Kinh tế góp vốn đầu tư
Kinh tế kinh tế tài chính
Quản lý và tăng trưởng nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế tài chính
Kinh tế số
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kinh tế nông nghiệp A00, B00, D01, D10 15
Phát triển nông thôn
HVN14 – Luật Luật A00, C00, C20, D01 20
HVN15 – Khoa học môi trường tự nhiên Khoa học thiên nhiên và môi trường A00, B00, D01, D07 16
HVN16 – Công nghệ hóa học và thiên nhiên và môi trường Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, B00, D01, D07 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên
HVN17 – Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 15
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B08, D01 18
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 15
Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường
Quản lý bất động sản
HVN20 – Quản trị kinh doanh thương mại và du lịch Quản trị kinh doanh thương mại A00, A09, C20, D01 16
Thương mại điện tử
Quản lý và tăng trưởng du lịch
HVN21 – Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng A00, A09, C20, D01 20
HVN22 – Sư phạm Công nghệ Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D01 Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sư phạm Công nghệ
HVN23 – Thú y Thú y A00, A01, B00, D01 15
HVN24 – Thủy sản Bệnh học Thủy sản A00, B00, D01, D07 15
Nuôi trồng thủy hải sản
HVN25 – Xã hội học Xã hội học A00, C00, C20, D01 15

Ghi chú:

A00 Toán, Vật lí, Hóa học B00 Toán, Hóa học, Sinh học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh C20 Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam 2020

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay Nông Nghiệp Việt Nam điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020 xét theo điểm thi

Dưới đây là list điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020 như sau :

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-1

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-2

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-3

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-4

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-5

Điểm chuẩn thi THPT quốc gia học viện Nông Nghiệp 2020-6

Bảng điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam 2020 chính thức

Điểm sàn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020

Trường học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho nhóm ngành Nông nghiệp công nghệ cao, Logistic & quản lý chuỗi cung ứng là 18 điểm.

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin và truyền thông số, Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, Kế toán – Tài chính, Luật, Quản trị kinh doanh và du lịch cùng các ngành thuộc chương trình quốc tế lấy điểm sàn 16 điểm.

Điểm sàn nhóm ngành Sư phạm công nghệ do Bộ GD&ĐT quy định. Các ngành còn lại có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 15 điểm.

Xem điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm Nông Nghiệp Việt Nam điểm chuẩn ĐH 2019 Học viện Nông Nghiệp Việt Nam xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như sau : Mã ngành : 7140215 – Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp — ( Tuyển thẳng so với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 ) Mã ngành : 7220201 – Ngôn ngữ Anh – D01, D07, D14, D15 : 18 điểm Mã ngành : 7310101 – Kinh tế – A00, C20, D01, D10 : 17.5 điểm Mã ngành : 7310104 – Kinh tế góp vốn đầu tư – A00, C20, D01, D10 : 17.5 điểm Mã ngành : 7310109 – Kinh tế kinh tế tài chính – A00, C20, D01, D10 : 18 điểm Mã ngành : 7310109E – Kinh tế kinh tế tài chính chất lượng cao – A00, C20, D01, D10 : 18.5 điểm Mã ngành : 7310110 – Quản lý kinh tế tài chính – A00, C20, D01, D10 : 18 điểm Mã ngành : 7310301 – Xã hội học – A00, C00, C20, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7340101 – Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A09, C20, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7340101T – Quản trị kinh doanh thương mại nông nghiệp tiên tiến và phát triển – A00, A09, C20, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7340301 – Kế toán – A00, A09, C20, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7340411 – Quản lý và tăng trưởng nguồn nhân lực – A00, C20, D01, D10 : 18 điểm Mã ngành : 7340418 – Quản lý và tăng trưởng du lịch – A09, B00, C20, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7420201 – Công nghệ sinh học-A00, A11, B00, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7420201E – Công nghệ sinh học chất lượng cao – A00, A11, B00, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7440301 – Khoa học môi trường tự nhiên – A00, A06, B00, D01 : 18.5 điểm Mã ngành : 7480201 – Công nghệ thông tin – A00, A01, C01, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7510203 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – A00, A01, C01, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7510205 – Công nghệ kỹ thuật xe hơi – A00, A01, C01, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7510406 – Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên – A00, A06, B00, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7520103 – Kỹ thuật cơ khí – A00, A01, C01, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7520201 – Kỹ thuật điện – A00, A01, C01, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7540101 – Công nghệ thực phẩm – A00, A01, B00, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7540104 – Công nghệ sau thu hoạch – A00, A01, B00, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7540108 – Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm – A00, A01, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620101 – Nông nghiệp – A00, A11, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620103 – Khoa học đất – A00, B00, D07, D08 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620105 – Chăn nuôi – A00, A01, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620106 – Chăn nuôi thú y – A00, A01, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620108 – Phân bón và dinh dưỡng cây cối – A00, B00, D07, D08 : 18 điểm Mã ngành : 7620110 – Khoa học cây cối – A00, A11, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620110T – Khoa học cây xanh Tiên tiến – A00, A11, B00, D01 : 20 điểm Mã ngành : 7620112 – Bảo vệ thực vật – A00, A11, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620113 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc – A00, A09, B00, C20 : 20 Mã ngành : 7620114 – Kinh doanh nông nghiệp – A00, A09, C20, D01 : 17.5 Mã ngành : 7620115 – Kinh tế nông nghiệp – A00, B00, D01, D10 : 18.5 Mã ngành : 7620115E – Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao – A00, B00, D01, D10 : 18.5 điểm Mã ngành : 7620116 – Phát triển nông thôn – A00, B00, C20, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620118 – Nông nghiệp công nghệ cao – A00, A11, B00, B04 : 18 điểm Mã ngành : 7620301 – Nuôi trồng thuỷ sản-A00, A11, B00, D01 : 17.5 điểm Mã ngành : 7620302 – Bệnh học thủy hải sản – A00, A11, B00, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7640101 – Thú y – A00, A01, B00, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7850101 – Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường – A00, B00, D07, D08 : 18 điểm Mã ngành : 7850103 – Quản lý đất đai – A00, A01, B00, D01 : 17.5 điểm

Tra cứu điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2018 xét theo điểm thi đơn cử tại đây : Mã ngành : 7620112 – Bảo vệ thực vật – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7620105 – Chăn nuôi – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7620105P – Chăn nuôi khuynh hướng nghề nghiệp ( POHE ) – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7510203 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – A00, A01, C01, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7510205 – Công nghệ kỹ thuật xe hơi – A00, A01, C01, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7620113P – Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh sắc xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, A01, B00, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7540104 – Công nghệ sau thu hoạch – A00, A01, B00, D01 : 16 điểm Mã ngành : 7420201 – Công nghệ sinh học – A00, B00, D0, D08 : 15.5 điểm Mã ngành : 7420201E – Công nghệ sinh học chất lượng cao ( dạy bằng tiếng Anh ) – A00, B00, D0, D08 : 15.5 điểm Mã ngành : 7420201P – Công nghệ sinh học xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, B00, D0, D08 : 15.5 điểm Mã ngành : 7480201 – Công nghệ thông tin-A00, A01, C01, D01 : 17 điểm Mã ngành : 7480201P – Công nghệ thông tin xu thế nghề nghiệp ( POHE ) : A00, A01, C01, D01 : 17 điểm Mã ngành : 7540101 – Công nghệ thực phẩm – A00, A01, B00, D01 : 18.5 điểm Mã ngành : 7540108 – Công nghệ và kinh doanh thương mại thực phẩm – A00, A01, B00, D01 : 16 điểm Mã ngành : 7340301 – Kế toán – A00, A01, C01, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7340301P – Kế toán xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, A01, C01, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7620110 – Khoa học cây cối – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7620111T – Khoa học cây xanh tiên tiến và phát triển ( dạy bằng tiếng Anh ) – A00, A01, B00, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7620103 – Khoa học đất – A00, B00, D07, D08 : 20 điểm Mã ngành : 7440301 – Khoa học môi trường tự nhiên – A01, B00, C00, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7620114 – Kinh doanh nông nghiệp – A00, A01, C02, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7310101 – Kinh tế – A00, A01, C00, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7310104 – Kinh tế góp vốn đầu tư – A00, A01, C00, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7620115 – Kinh tế nông nghiệp – A00, B00, D01, D07 : 15 điểm Mã ngành : 7620115E – Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao ( dạy bằng tiếng Anh ) – A00, B00, D01, D07 : 15 điểm Mã ngành : 7310101E – Kinh tế kinh tế tài chính chất lượng cao ( dạy bằng tiếng Anh ) A00, A01, B00, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7520103 – Kỹ thuật cơ khí – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7520103P – Kỹ thuật cơ khí xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7580210 – Kỹ thuật hạ tầng – A00, A01, C01, D01 : 21 điểm Mã ngành : 7520201 – Kỹ thuật điện – A00, A01, C01, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7580212 – Kỹ thuật tài nguyên nước – A00, A01, A02, C01 : 19 điểm Mã ngành : 7220201 – Ngôn ngữ Anh – D01, D07, D14, D15 : 18 điểm Mã ngành : 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao – A00, A01, B00, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7620101P – Nông nghiệp xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, A01, B00, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7620301 – Nuôi trồng thủy hải sản – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7620116 – Phát triển nông thôn – A00, B00, C00, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7620116P – Phát triển nông thôn xu thế nghề nghiệp ( POHE ) – A00, B00, C00, D01 : 14.5 điểm Mã ngành : 7850103 – Quản lý đất đai – A00, B00, D01, D08 : 14 điểm Mã ngành : 7340101 – Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, C02, D01 : 17 điểm Mã ngành : 7340102T – Quản trị kinh doanh thương mại nông nghiệp tiên tiến và phát triển ( dạy bằng tiếng Anh ) – A00, A01, C02, D01 : 17 điểm Mã ngành : 7140215P – Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp – A00, A01, B00, D01 : 21 điểm Mã ngành : 7640101 – Thú y – A00, A01, B00, D01 : 16 điểm

Mã ngành: 7310301-Xã hội học- A00, A01, C00, D01: 14 điểm 

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022 và những năm trước đã được chúng tôi update không thiếu và sớm nhất đến những bạn.

Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2022 tại đây:

Ngoài Xem điểm chuẩn học viện chuyên nghành Nông Nghiệp Việt Nam 2022 đúng chuẩn nhất những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển ĐH 2022 mới nhất của những trường khác tại đây.

Bài liên quan

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế năm 2022

khoikythuat

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ giảm nhẹ

khoikythuat

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn: Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cao nhất

khoikythuat