Image default

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Đà Nẵng

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong thực hành, phân tích, thiết kế, thi công, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật.
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
4. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và ít nhất một công cụ tính toán cơ bản ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả.
6. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương.
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân – Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng nói riêng, ngành xây dựng nói chung nhằm phân tích, thiết kế, thi công, nghiên cứu và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống trong lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế – xã hội.
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
4. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT và ít nhất một công cụ tính toán và mô phỏng chuyên sâu ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng.
5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả; có kỹ năng truyền đạt tri thức.
6. Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và nghiên cứu cải tiến thiết kế, thi công và khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

Bài liên quan

Ngành Khí tượng và khí hậu học

khoikythuat

Ngành Khuyến nông là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoikythuat

Đại Học Kiến Trúc Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Tp Hcm 2020

khoikythuat