Image default

Xem điểm chuẩn đại học Mỏ – Địa Chất 2021 chính xác nhất

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2021 Đại học Mỏ – Địa Chất – điểm chuẩn HUMG được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được đào tạo và giảng dạy tại trường ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2021 – 2022 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn trường ĐH Mỏ – Địa Chất 2021

Đại học Mỏ – Địa Chất ( mã trường : MDA ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn trường ĐH Mỏ – Địa Chất xét theo điểm thi THPT 2021

Chi tiết thông tin điểm chuẩn những ngành giảng dạy của trường Đại học Mỏ – Địa chất năm 2021 được update dưới đây. Mời những em tìm hiểu thêm tại đây.

Mã ngành Tên Ngành Điểm chuẩn
7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 18.50
7340201 Tài chính – ngân hàng nhà nước 18.00
7340301 Kế toán 18.00
7510601 Quản lý công nghiệp 15.00
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18.00
7520502 Kỹ thuật địa vật lý 16.00
7520604 Kỹ thuật dầu khí 16.00
7520301 Kỹ thuật hoá học ( Chương trình tiên tiến và phát triển ) 19.00
7440201 Địa chất học 15.00
7520501 Kỹ thuật địa chất 15.00
7580211 Địa kỹ thuật thiết kế xây dựng 15.00
7810105 Du lịch địa chất 15.00
7520503 Kỹ thuật trắc địa – map 15.00
7850103 Quản lý đất đai 15.00
7480206 Địa tin học 15.00
7520601 Kỹ thuật mỏ 15.00
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 15.00
7480109 Khoa học dữ liệu 18.00
7480201 Công nghệ thông tin 20.00
7480201 _CLC Công nghệ thông tin CLC 22.50
7520103 Kỹ thuật cơ khí 17.00
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 18.00
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 17.00
7520201 Kỹ thuật điện 17.50
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá 20.00
7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng 15.00
7580204 Xây dựng khu công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm 15.00
7580205 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 15.00
7520320 Kỹ thuật môi trường tự nhiên 15.00
7850101 Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường 15.00

Bạn đang đọc: Xem điểm chuẩn đại học Mỏ – Địa Chất 2021 chính xác nhất

Điểm chuẩn đại học Mỏ - Địa Chất 2021-1

Điểm chuẩn đại học Mỏ - Địa Chất 2021-2

Điểm chuẩn đại học Mỏ - Địa Chất 2021-3

Điểm chuẩn đại học Mỏ - Địa Chất 2021-4

Điểm sàn đại học Mỏ – Địa Chất 2021

Ngày 8/8, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Mỏ – Địa chất thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào tuyển sinh trình độ ĐH chính quy năm 2021 so với thí sinh ở khu vực 3, đơn cử như sau :

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu  Tổ hợp môn xét tuyển Điểm 
1 2 3 4
7520502 Kỹ thuật địa vật lý 60 A00 A01 16.00
7520604 Kỹ thuật dầu khí 16.00
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 45 A00 A01 B00 D07 18.00
7520301 Kỹ thuật hoá học ( Chương trình tiên tiến và phát triển ) 15 A00 A01 B00 D07 19.00
7440201 Địa chất học 15 A00 A06 C04 D01 15.00
7520501 Kỹ thuật địa chất 30 A00 A04 C04 D01 15.00
7580211 Địa kỹ thuật kiến thiết xây dựng 20 A00 A04 C04 D01 15.00
7810105 Du lịch địa chất 20 D01 D10 C04 A05 15.00
7520503 Kỹ thuật trắc địa – map 60 A00 D10 C04 D01 15.00
7850103 Quản lý đất đai 60 A00 A01 C04 D01 15.00
7520601 Kỹ thuật mỏ 50 A00 A01 C01 D01 15.00
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 20 A00 A01 D07 D01 15.00
7480201 Công nghệ thông tin 265 A00 A01 D01 D07 18.50
7480109 Khoa học dữ liệu 20 A00 A01 D01 D07 18.00
7480201 _CLC Công nghệ thông tin CLC 30 A00 A01 D01 D07 19.00
7480206 Địa tin học 30 A00 C04 D01 D10 15.00
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá 70 A00 A01 C01 D07 19.00
7520201 Kỹ thuật điện 110 A00 A01 C01 D07 17.50
7520103 Kỹ thuật cơ khí 85 A00 A01 C01 D07 17.00
7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 35 A00 A01 C01 D07 18.00
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 30 A00 A01 C01 D07 17.00
7580201 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng 40 A00 A01 C01 D07 15.00
7580204 Xây dựng khu công trình ngầm thành phố và mạng lưới hệ thống tàu điện ngầm 30 A00 A01 C01 D07 15.00
7580205 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 30 A00 A01 C01 D07 15.00
7520320 Kỹ thuật môi trường tự nhiên 25 A00 A01 B00 D01 15.00
7850101 Quản lý tài nguyên môi trường tự nhiên 25 A00 C04 B00 D01 15.00
7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 80 A00 A01 D01 D07 17.00
7340201 Tài chính – ngân hàng nhà nước 60 A00 A01 D01 D07 16.50
7340301 Kế toán 60 A00 A01 D01 D07 16.50
7510601 Quản lý công nghiệp 60 A00 A01 D01 D07 15.00

Xem thêm: Điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học y dược dự kiến của các trường

Điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2021 xét theo học bạ

Đợt 1: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ – Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 1 như sau:

Điểm chuẩn học bạ đại học Mỏ Địa chất 2021

Điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2021 xét theo học bạ

Đợt 2: Ngày 21/9, hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ – Địa chất công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông đợt 2 như sau:

Mã ngành  Tên ngành Điểm XT
7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 22.60
7340301 Kế toán 21.50
7340201 Tài chính – ngân hang 21.10
7480201 Công nghệ thông tin 25.30
7520604 Kỹ thuật dầu khí 18.00
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 18.00
7520502 Kỹ thuật địa vật lý 18.00
7520103 Kỹ thuật cơ khí 21.70
7520201 Kỹ thuật điện 20.60
7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá 24.26
7520320 Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường 18.00
7520501 Kỹ thuật địa chất 18.00
7440201 Địa chất học 18.00
7580211 Địa kỹ thuật thiết kế xây dựng 18.00
7520503 Kỹ thuật trắc địa – map 18.00
7850103 Quản lý đất đai 18.00
7520601 Kỹ thuật mỏ 18.00
7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 18.00
7580201 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng 18.00
7520301 Kỹ thuật hoá học – chương trình tiên tiến và phát triển học bằng tiếng Anh 18.00
7480206 Địa tin học 18.00
7520114 Kỹ thuật Cơ Điện tử 22.76
7510601 Quản lý công nghiệp 18.00
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên 18.00
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 18.00
7810105 Du lịch địa chất 18.00
7580204 Xây dựng khu công trình ngầm thành phố và mạng lưới hệ thống tàu điện ngầm 18.00
7580205 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 18.00
7480109 Khoa học dữ liệu 18.00

Điểm chuẩn trường ĐH Mỏ – Địa Chất 2020

Đại học Mỏ – Địa Chất ( mã trường : MDA ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2020 xét theo điểm thi

Cập nhật ngay bảng điểm chuẩn Đại học Mỏ – Đia Chất xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông vương quốc năm 2020 mới nhất tại đây :

Xem điểm chuẩn ĐH Mỏ Địa chất năm 2020 mới nhất

Xem điểm chuẩn ĐH Mỏ Địa chất năm 2020 mới nhất Đối với những thí sinh trúng tuyển, thời hạn xác nhận nhập học từ ngày 5/10 đến 17 h00 ngày 10/10. Với những trường hợp đặc biệt quan trọng không hề đến trường Xác nhận nhập học và nhập học ngay, thí sinh cần gửi chuyển phát nhanh “ Giấy ghi nhận tác dụng thi trung học phổ thông ” bản chính về Trường ĐH Mỏ – Địa chất trước 17 h00 ngày 10/10 ( tính theo dấu bưu điện ).

Điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2020 xét theo học bạ

Dưới đây là list điểm chuẩn xét học bạ của trường ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2020 như sau : Mã ngành : 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D07 : 23.5 điểm Mã ngành : 7340301 Kế Toán – A00, A01, D01, D07 : 22.29 điểm Mã ngành : 7340201 Tài chính – Ngân hàng – A00, A01, D01, D07 : 21.5 điểm Mã ngành : 7480201 Công nghệ thông tin – A00, A01, D01 : 25.4 điểm Mã ngành : 7520604 Kỹ thuật dầu khí – A00, A01 : 18 điểm

Mã ngành : 7510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học – A00, A01, B00, A06 : 19.6 điểm Mã ngành : 7520502 Kỹ thuật địa vật lý – A00, A01, D07 : 21.7 điểm Mã ngành : 7520103 Kỹ thuật cơ khí – A00, A01 : 21.06 điểm Mã ngành : 7520201 Kỹ thuật điện – A00, A01 : 20.56 điểm Mã ngành : 7520320 Kỹ thuật môi trường tự nhiên – A00, A01, B00, D07 : 18.2 điểm Mã ngành : 7520501 Kỹ thuật địa chất – A00, A01, A04, A06 : 19 điểm Mã ngành : 7440201 Địa chất học – A00, A01, A04, A06 : 18 điểm

Mã ngành : 7580211 Địa kỹ thuật thiết kế xây dựng – A00, A01, A04, A07 : 18 điểm Mã ngành : 7520503 Kỹ thuật trắc địa – map – A00, A01, C01, D01 : 18.4 điểm Mã ngành : 7850103 Quản lí đất đai – A00, A01, B00, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7520601 Kỹ thuật mỏ – A00, A01, C01, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng – A00, A01, D01, D07 : 19.4 điểm

Mã ngành : 7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng – A00, A01, C01, D01 : 18 điểm Mã ngành : 7520301 Kỹ thuật hóa học – chương trình tiên tiến và phát triển học bằng tiếng Anh – A00, A01, D01, D07 : 19.8 điểm Mã ngành : 7480206 Địa tin học – A00, A01, C01, D01, D07 : 21.2 điểm

Điểm chuẩn học bạ đại học Mỏ - Địa Chất 2020-1

Điểm chuẩn học bạ đại học Mỏ - Địa Chất 2020-2

Bảng điểm chuẩn học bạ của trường ĐH Mỏ – Địa Chất 2020 Ngày 14/9, Đại học Mỏ – Địa chất công bố mỗi ngành có một điểm sàn, không phân biệt tổng hợp xét tuyển. Hai ngành có điểm sàn cao nhất là Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hóa học, còn lại phổ cập 15-16. Điểm sàn của hầu hết ngành năm nay còn cao hơn điểm chuẩn năm ngoái từ 0,2 đến 2 điểm. Cụ thể như sau :

Điểm sàn trường đại học Mỏ - Địa chất 2020

Điểm sàn trường đại học Mỏ - Địa chất 2020_2

Điểm sàn trường đại học Mỏ - Địa chất 2020_3

Điểm sàn trường ĐH Mỏ – Địa chất năm 2020 chính thức

Xem điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất như sau :

Điểm chuẩn xét theo điểm thi trung học phổ thông 2019

Dưới đây là list điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2019 xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông : Mã ngành : 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7340101 _V Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7340201 Tài chính Ngân hàng – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7340201 _V Tài chính – ngân hàng nhà nước – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm

Mã ngành : 7340301 Kế toán – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7340301 _V Kế toán – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7440201 Địa chất học – A00, A01, A04, A06 : 14 điểm Mã ngành : 7480201 Công nghệ thông tin – A00, A01, C01, D01 : 15 điểm Mã ngành : 7480201 _V Công nghệ thông tin – A00, A01, C01, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học – A00, A01, D07 : 15 điểm

Mã ngành : 7510401 _TT Công nghệ kỹ thuật hoá học – CTTT – A00, A01, D01, D07 : 15 điểm Mã ngành : 7510401 _V Công nghệ kỹ thuật hoá học – A00, A01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7520103 Kỹ thuật cơ khí – A00, A01 : 14 điểm Mã ngành : 7520103 _V Kỹ thuật cơ khí – A00, A01 : 14 điểm Mã ngành : 7520201 Kỹ thuật điện – A00, A01 : 14 điểm Mã ngành : 7520201 _V Kỹ thuật điện – A00, A01 : 14 điểm Mã ngành : 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá – A00, A01, D07 : 17.5 điểm

Mã ngành : 7520320 Kỹ thuật môi trường tự nhiên – A00, A01, B00 : 14 điểm Mã ngành : 7520501 Kỹ thuật địa chất – A00, A01, A04, A06 : 14 điểm Mã ngành : 7520502 Kỹ thuật địa vật lý – A00, A01 : 15 điểm Mã ngành : 7520503 Kỹ thuật trắc địa – map – A00, A01, C01, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7520601 Kỹ thuật mỏ – A00, A01, C01, D01 : 14 điểm Mã ngành : 7520604 Kỹ thuật dầu khí – A00, A01 : 15 điểm Mã ngành : 7520604 _V Kỹ thuật dầu khí – A00, A01 : 14 điểm

Mã ngành : 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng – A00, A01, D01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng – A00, A01, C01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7580201 _V Kỹ thuật thiết kế xây dựng – A00, A01, C01, D07 : 14 điểm Mã ngành : 7580211 Địa kỹ thuật kiến thiết xây dựng – A00, A01, A04, A06 : 14 điểm Mã ngành : 7850103 Quản lý đất đai – A00, A01, B00, D01 : 14 điểm

Điểm chuẩn xét theo học bạ

Dưới đây là list điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2019 xét theo học bạ : Mã ngành : 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01, D07 : 23.3 điểm Mã ngành : 7340201 Tài chính Ngân hàng – A00, A01, D01, D07 : 21.5 điểm Mã ngành : 7340301 Kế toán – A00, A01, D01, D07 : 22.5 điểm Mã ngành : 7440201 Địa chất học – A00, A01, A04, A06 : 18 điểm Mã ngành : 7480201 Công nghệ thông tin – A00, A01, C01, D01 : 25.9 điểm Mã ngành : 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học – A00, A01, D07 : 20.7 điểm Mã ngành : 7520103 Kỹ thuật cơ khí – A00, A01 : 18 điểm Mã ngành : 7520201 Kỹ thuật điện – A00, A01 : 18 điểm Mã ngành : 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá – A00, A01, D07 : 24.1 điểm Mã ngành : 7520320 Kỹ thuật môi trường tự nhiên – A00, A01, B00 : 18 điểm Mã ngành : 7520501 Kỹ thuật địa chất – A00, A01, A04, A06 : 18 điểm Mã ngành : 7520502 Kỹ thuật địa vật lý – A00, A01 : 19.5 điểm Mã ngành : 7520503 Kỹ thuật trắc địa – map – A00, A01, C01, D01 : 19 điểm Mã ngành : 7520601 Kỹ thuật mỏ – A00, A01, C01, D01 : 18.3 điểm Mã ngành : 7520604 Kỹ thuật dầu khí – A00, A01 : 18.1 điểm Mã ngành : 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng – A00, A01, D01, D07 : 18 điểm Mã ngành : 7580201 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – A00, A01, C01, D07 : 19.97 điểm Mã ngành : 7580211 Địa kỹ thuật kiến thiết xây dựng – A00, A01, A04, A06 : 21.9 điểm Mã ngành : 7850103 Quản lý đất đai – A00, A01, B00, D01 : 18 điểm

Tra cứu điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn ĐH Mỏ – Địa Chất năm 2018 xét theo điểm thi đơn cử tại đây : Mã ngành : 7340101 Quản trị kinh doanh thương mại – A00, A01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7340301 Kế toán – A00, A01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7480201 Công nghệ thông tin – A00, A01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học – A00, A01, D07 : 15 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520103 Kỹ thuật cơ khí – A00, A01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520201 Kỹ thuật điện – A00, A01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá – A00, A01 : 16 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520320 Kỹ thuật thiên nhiên và môi trường – A00, A01, B00 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520501 Kỹ thuật địa chất – A00, A01, A04, A06 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520502 Kỹ thuật địa vật lý – A00, A01 : 15 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520503 Kỹ thuật trắc địa – map – A00, A01, C01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520601 Kỹ thuật mỏ – A00, A01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520604 Kỹ thuật dầu khí – A00, A01 : 15 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng – A00, A01, D01 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán ) Mã ngành : 7580201 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng – A00, A01, C01, D07 : 14 điểm ( Tiêu chí phụ : Toán )

Mã ngành: 7850103    Quản lý đất đai – A00, A01, B00, D01: 14 điểm (Tiêu chí phụ: Toán)

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Đại học Mỏ – Địa Chất năm 2020 và những năm trước đã được chúng tôi update rất đầy đủ và sớm nhất đến những bạn.

Ngoài Xem điểm chuẩn đại học Mỏ – Địa Chất 2020 chính xác nhất các bạn có thể tham khảo thêm điểm trúng tuyển đại học 2020 mới nhất của các trường khác tại đây.

→ Điểm chuẩn đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 2020 chính xác nhất

Xem thêm: Ngành thống kê ra trường làm gì?

Nguồn: cdn.tailieu

Bài liên quan

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kết quả kỳ thi đánh giá tư duy – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

khoikythuat

Điểm chuẩn ngành Công nghệ ô tô 2022

khoikythuat

Trương Quốc Vinh – Wikipedia tiếng Việt

khoikythuat