Image default

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021.Điểm chuẩn theo phương pháp xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021 sẽ được update trước 17 h00 ngày 16/9/2021 .

Điểm sàn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:

Ngành xét tuyển
Năm 2021
Nhóm ngành 1 22.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị)
Nhóm ngành 2 22.0
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc Chương trình tiên tiến
Nhóm ngành 3 17.5
Thiết kế nội thất
Điêu khắc
Nhóm ngành 4 16.0
Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN Công nghệ cơ điện công trình)
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển theo đơn ngành)  
Thiết kế đồ họa 17.5
Thiết kế thời trang 17.5
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 17.0
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng công trình ngầm đô thị) 16.0
Kỹ thuật xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) 17.0
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 16.0
Quản lý xây dựng 16.5
Quản lý xây dựng (Quản lý bất động sản) 16.5
Kinh tế xây dựng 16.5
Công nghệ thông tin 17.0
Công nghệ thông tin (Công nghệ đa phương tiện) 18.0

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021

1. Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ

Điểm chuẩn trúng tuyển học bạ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm trúng tuyển HB năm
2020 2021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc 18 /
Quy hoạch vùng và đô thị 18 /
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan 18 /
Kiến trúc Chương trình tiên tiến 18 /
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ họa 18 /
Thiết kế thời trang 18 /
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 18 /
Điêu khắc 18 /
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước 18 18
Kỹ thuật hạ tầng đô thị 18 18
Kỹ thuật môi trường đô thị 18 18
Công nghệ cơ điện công trình 18 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18 18
Các ngành riêng lẻ  
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 18 /
Xây dựng công trình ngầm đô thị 18 19
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 18 19
Quản lý xây dựng 18 /
Kinh tế xây dựng 18 /
Công nghệ thông tin 18 /
Quản lý dự án xây dựng 21

2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc TP.HN những năm trước dưới đây :

Tên ngành Điểm chuẩn
2019 2020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc 26.5 28.5
Quy hoạch vùng và đô thị 24.75 26
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan 23.3 24.75
Kiến trúc Chương trình tiên tiến 20 22
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ họa 20.5 22.25
Thiết kế thời trang 19.25 21.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế nội thất 18 20
Điêu khắc 17.5 20
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp thoát nước 14 16
Kỹ thuật hạ tầng đô thị 14 16
Kỹ thuật môi trường đô thị 14 16
Công nghệ cơ điện công trình / 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14 16
Các ngành riêng lẻ
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 14.5 16.05
Xây dựng công trình ngầm đô thị 14.5 15.85
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng / 15.65
Quản lý xây dựng 15.5 17.5
Kinh tế xây dựng 15 17
Công nghệ thông tin 17.75 21

Xem thêm: Ngành Sinh học ứng dụng học những gì?

Nguồn: trangedu

Bài liên quan

Ngành Đô thị học

khoikythuat

Dự báo điểm chuẩn ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống năm nay?

khoikythuat

Ngành Quản lý xây dựng – 7580302

khoikythuat