Image default

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) 2022

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HN (HUNRE) chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ ĐK xét tuyển năm 2022 theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông .

Điểm sàn Đại học tài nguyên và môi trường HUNRE

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội như sau:

đại học tài nguyên và môi trường

Tên ngành Điểm sàn
1. Cơ sở Hà Nội
Quản trị kinh doanh 17.0
Marketing 17.0
Kế toán 17.0
Công nghệ thông tin 17.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.0
Quản trị khách sạn 16.0
Luật 16.0
Bất động sản 16.0
Ngôn ngữ Anh (Điểm môn Anh thi THPT >= 5.0) 16.0
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 15.0
Khí tượng và khí hậu học 15.0
Thủy văn học 15.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Kỹ thuật địa chất 15.0
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 15.0
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.0
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15.0
Quản lý biển 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Quản lý tài nguyên nước 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
2. Phân hiệu Thanh Hóa
Kế toán
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Quản lý đất đai 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0

Điểm chuẩn HUNRE năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 24.25
Quản trị kinh doanh 25.75
Bất động sản 23.0
Marketing 26.0
Luật 24.0
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 15.0
Khí tượng và Khí hậu học 15.0
Thủy văn học 15.0
Sinh học ứng dụng 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Công nghệ thông tin 24.0
Kỹ thuật địa chất 15.0
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15.0
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 25.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.25
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 15.0
Quản lý biển 15.0
Quản lý đất đai 19.5
Quản lý tài nguyên nước 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
Ngôn ngữ Anh (Điểm TA >= 5.0) 24.0
Quản trị khách sạn 24.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HN những năm trước dưới đây :

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Quản trị khách sạn / 20
Ngôn ngữ Anh / 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 14 15
Quản lý tài nguyên nước 14.5 15
Quản lý đất đai 14 15
Quản lý biển 14 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 19.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng / 16
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm / 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 14 15
Kỹ thuật địa chất 14 15
Công nghệ thông tin 14 17
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 15
Sinh học ứng dụng / 15
Thủy văn học 14 15
Khí tượng khí hậu học 14 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15.5 15
Marketing / 21
Bất động sản / 15
Luật 14 15
Quản trị kinh doanh 14.5 21
Kế toán 14 19
Các ngành tại phân hiệu Thanh Hóa 14 15

Xem thêm: Khóa học Digital Marketing Plan Online hiệu quả, có chứng chỉ, miễn phí tài liệu

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Bài liên quan

Điểm chuẩn trường đại học kiến trúc năm năm 2022 – Khối ngành Kỹ thuật Công nghệ

khoikythuat

Thêm 6 trường khối ngành kinh tế công bố điểm sàn

khoikythuat

Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc là học gì? Điểm chuẩn và các trường đào tạo

khoikythuat