Image default

Xem điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2022 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2022 – điểm chuẩn TUAF được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm học 2022 – 2023 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2022

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên ( mã trường DTN ) đang trong tiến trình công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2022 của những giải pháp tuyển sinh. Mời những bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm sàn đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2022

Sáng ngày 2/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên thông tin ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển ( điểm sàn ) hệ ĐH chính quy theo phương pháp dựa vào hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2022 cho những ngành giảng dạy của Trường như sau :

Điểm sàn đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2022

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên điểm chuẩn 2021

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên ( mã trường DTN ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2021 (Xét điểm thi)

Điểm chuẩn những ngành đào tạo và giảng dạy ĐH chính quy của trường Nông Lâm Thái Nguyên được chúng tôi update nhanh nhất tại bài dưới đây.

Điểm chuẩn ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 2021

Điểm sàn đại học Nông Lâm TN 2021

Trường Đại học Nông lâm thông tin ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ ĐH chính quy theo điểm thi trung học phổ thông năm 2021 như sau :

Điểm sàn đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2021

Điểm chuẩn trường Nông Lâm Thái Nguyên 2020

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ ĐH chính quy của trường dựa vào tác dụng kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đơn cử như sau : – Mã ngành : 7340116 Bất động sản A00, A02, D10, C00 : 15 điểm – Mã ngành : 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, B00, C02, A01 : 15 điểm – Mã ngành : 7420201 Công nghệ sinh học B00, B02, B05, B04 : 18.5 điểm – Mã ngành : 7440301 Khoa học môi trường tự nhiên D01, B00, A09, A07 : 15 điểm – Mã ngành : 7904492 Khoa học và Quản lý MT ( CTTT ) A00, B00, A01, D10 : 16.5 điểm – Mã ngành : 7640101 Thú y A00, B00, C02, D01 : 15 điểm – Mã ngành : 7620105 Chăn nuôi thú y A00, B00, C02, D01 : 15 điểm – Mã ngành : 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C04, D10 : 19 điểm – Mã ngành : 7540106 Đảm bảo CL và An toàn TP A00, B00, D01, D07 : 15 điểm – Mã ngành : 7549001 Công nghệ chế biến gỗ A09, B03, B00 : 19 điểm – Mã ngành : 7620110 Khoa học cây cối A00, B00, C02 : 21 điểm – Mã ngành : 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, C02 : 21 điểm – Mã ngành : 7620205 Lâm sinh A00, B00, C02 : 15 điểm – Mã ngành : 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01, A14, B03, B00 : 15 điểm – Mã ngành : 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, B00, C02 : 15 điểm – Mã ngành : 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, B00, C02 : 16 điểm – Mã ngành : 7905419 Công nghệ thực phẩm ( CTTT ) A00, B00, D08, D01 : 16.5 điểm – Mã ngành : 7906425 Kinh tế nông nghiệp ( CTTT ) A00, B00, A01, D01 : 17 điểm – Mã ngành : 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, D10, B00 : 15 điểm – Mã ngành : 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên ( Chuyên ngành Du lịch sinh thái xanh và QL Tài nguyên ) C00, D14, B00, A01 : 15 điểm – Mã ngành : 7320205 Quản lý thông tin D01, D84, A07, C20 : 15 điểm

Điểm chuẩn trường đại học TUAF 2019

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên ( mã trường DTN ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn đại học TUAF xét điểm thi THPT 2019

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ ĐH chính quy của trường dựa vào tác dụng kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, đơn cử như sau :

STT  Mã ngành  Tên ngành  Tổ hợp môn  Điểm chuẩn 
1 7320205 Quản lý thông tin A07, C20, D01, D84 15
2 7340116 Bất động sản A00, A02, C00, D10 13
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, B00, C02 17
4 7420201 Công nghệ sinh học B00, B02, B04, B05 13,5
5 7440301 Khoa học thiên nhiên và môi trường A07, A09, B00, D01 13,5
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường A00, A09, B00, D01 15
7 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C04, D10 13,5
8 7540102 Kỹ thuật thực phẩm A00, B00, C04, D10 13,5
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm A00, B00, D01, D07 13,5
10 7620101 Nông nghiệp A00, B00, B02, C02 13
11 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C02, D01 13
12 7620110 Khoa học cây xanh A00, B00, B02, C02 13,5
13 7620112 Bảo vệ thực vật A00, B00, B02, C02 17
14 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A10, B00, C02 16,5
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A10, B00, C02 13,5
16 7620205 Lâm sinh A00, B00, B02, C02 20
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01, A14, B00, B03 18,5
18 7640101 Thú y A00, B00, C02, D01 13
19 7850101 Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường A01, B00, C00, D14 13,5
20 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, D10 13
21 7904492 Khoa học và Quản lý môi trường tự nhiên A00, A01, B00, D10 13,5
22 7905419 Công nghệ thực phẩm ( CTTT ) A00, B00, D01, D08 13,5
23 7906425 Kinh tế nông nghiệp ( CTTT ) A00, A01, B00, D01 13,5

Điểm chuẩn xét tuyển học bạ đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2019

Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét học bạ tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2019, đơn cử như sau :

Xem thêm: Điểm chuẩn xét học bạ năm 2022 các trường khối Nông-Lâm-Ngư: Cao nhất 28 điểm

STT  Mã ngành  Tên ngành  Tổ hợp môn  Điểm chuẩn 
1 7320205 Quản lý thông tin A07, C20, D01, D84 17
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, B00, C02 17
3 7420201 Công nghệ sinh học B00, B02, B04, B05 17
4 7440301 Khoa học thiên nhiên và môi trường A07, A09, B00, D01 18
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C04, D10 17
6 7540106 Đảm bảo chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm A00, B00, D01, D07 17
7 7620105 Chăn nuôi A00, B00, C02, D01 15
8 7620110 Khoa học cây cối A00, B00, B02, C02 17
9 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A10, B00, C02 18
10 7620205 Lâm sinh A00, B00, B02, C02 17
11 7620211 Quản lý tài nguyên rừng A01, A14, B00, B03 17
12 7640101 Thú y A00, B00, C02, D01 17
13 7850101 Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường A01, B00, C00, D14 17
14 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, D10 17
15 7904492 Khoa học và Quản lý thiên nhiên và môi trường A00, A01, B00, D10 19
16 7905419 Công nghệ thực phẩm ( CTTT ) A00, B00, D01, D08 20
17 7906425 Kinh tế nông nghiệp ( CTTT ) A00, A01, B00, D01 20

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên năm 2022 và những năm trước đã được chúng tôi update khá đầy đủ và sớm nhất đến những bạn.

Xem thêm: Đại học Kiến trúc TP.HCM dành 50% chỉ tiêu cho xét điểm tốt nghiệp THPT 2020 – Thi tuyen sinh – ICAN – Khối ngành Kỹ thuật Công nghệ

Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2022 tại đây:

Ngoài Xem điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2022 chính thức mời những bạn tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển chương trình huấn luyện và đào tạo ĐH, cao đẳng chính quy những trường khác tại đây

Xem thêm: Học ngành Marketing có dễ xin việc không? Nên học Marketing ở đâu?

Nguồn: tailieu

Bài liên quan

Đại học nào lấy điểm chuẩn ngành Logistics cao nhất?

khoikythuat

Ngành Công nghệ Vật liệu Dệt, May – cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cách mạng Công nghiệp 4.0

khoikythuat

Ngành Quản lý xây dựng lấy bao nhiêu điểm?

khoikythuat