Image default

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố 5 phương thức xét tuyển

Năm 2022, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển 2.180 chỉ tiêu vào những ngành theo 5 phương pháp xét tuyển. Các phương pháp xét tuyển của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội :

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố 5 phương thức xét tuyển

1) Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Áp dụng đối với các nhóm ngành/ngành không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.

2) Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu (có mã xét tuyển KTA01, KTA02, KTA03, 7210403, 7210404). Thi tuyển bằng các môn thi năng khiếu kết hợp với kết quả điểm thi một số môn văn hoá của thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

– Đối với những nhóm ngành KTA01, KTA02 ( tổng hợp xét tuyển V00 ) : Kết hợp thi tuyển bằng môn thi Vẽ mỹ thuật với điểm thi những môn Toán và Vật lý của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông .

– Đối với nhóm ngành KTA03 và những ngành 7210403, 7210404 ( tổng hợp xét tuyển H00 ) : Kết hợp thi tuyển bằng những môn thi Hình họa mỹ thuật và Bố cục trang trí màu với điểm thi môn Ngữ văn của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ;

3) Xét tuyển bằng kết quả học tập của 5 học kỳ đầu tiên bậc THPT: Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành KTA04, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng;

4) Xét tuyển thẳng: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và quy định riêng của Nhà trường.

5) Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội: Áp dụng cho 15% chỉ tiêu nhóm KTA04 và 15% chỉ tiêu chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nhà trường có sử dụng hiệu quả miễn thi bài thi Anh Văn để xét tuyển ; có bảo lưu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm 2020, 2021 ; không bảo lưu điểm thi những môn năng khiếu sở trường .

Thí sinh trúng tuyển những ngành Kiến trúc, chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp, nếu có nguyện vọng và cung ứng được những điều kiện kèm theo về điểm xét tuyển, trình độ ngoại ngữ theo lao lý của Nhà trường sẽ được tham gia xét tuyển vào những lớp K + ( ngành Kiến trúc ) hoặc X + ( chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp ) .

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

a ) Đối với những tổng hợp xét tuyển dựa vào hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông : Nhà trường sẽ thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào trên trang thông tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ http://www.hau.edu.vn và trên trang thông tin tuyển sinh của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.hau.edu.vn trước thời hạn kết thúc ĐK dự tuyển tối thiểu 10 ngày.

Nếu dùng hiệu quả thi được bảo lưu từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm 2020, 2021 để xét tuyển năm 2022, thí sinh phải có điểm xét tuyển của năm 2022 lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của nhóm ngành hoặc ngành mà thí sinh đã ĐK xét tuyển của năm tương ứng ( năm 2020 hoặc năm 2021 ). Điều kiện này không vận dụng cho thí sinh ĐK những ngành năng khiếu sở trường thuộc những tổng hợp xét tuyển V00, H00 .

b ) Đối với những tổng hợp xét tuyển của phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng học tập của 5 học kỳ tiên phong bậc trung học phổ thông, để được ĐKXT, thí sinh phải bảo vệ cung ứng khá đầy đủ những điều kiện kèm theo sau :

– Tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổng hợp xét tuyển ( ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3 ) phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm ;

– Điểm mỗi môn trong tổng hợp xét tuyển thuộc học kỳ 1 lớp 11 ( Đại họck3 ), học kỳ 2 lớp 11 ( Đại họck4 ), học kỳ 1 lớp 12 ( Đại họck5 ) phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm .

c) Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn thi năng khiếu * Các môn thi văn hóa: Theo quy định tại điểm a mục này. * Các môn thi năng khiếu:

– Tổ hợp xét tuyển V00 : Môn Vẽ mỹ thuật gồm hai bài thi Vẽ mỹ thuật 1 ( MT1 ) và Vẽ mỹ thuật 2 ( MT2 ) được chấm theo thang điểm 5 .

+ Điểm môn Vẽ mỹ thuật được tính như sau : Điểm môn Vẽ mỹ thuật = Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 1

+ Điểm bài thi Vẽ mỹ thuật 2 .

+ Điểm môn Vẽ mỹ thuật sau khi nhân thông số 2,0 phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau : 8,00 so với thí sinh thuộc khu vực 1 ( KV1 ) ; 9,00 so với thí sinh thuộc khu vực 2, khu vực 2 – nông thôn ( KV2, KV2-NT ) ; 10,00 so với thí sinh thuộc khu vực 3 ( KV3 ) .

– Tổ hợp xét tuyển H00 : Hai môn thi năng khiếu sở trường là Hình họa mỹ thuật ( H1 ) và Bố cục trang trí màu ( H2 ) được chấm theo thang điểm 10. Tổng điểm hai môn này không nhân thông số phải đạt tối thiểu để được xét tuyển như sau : 8,00 so với thí sinh thuộc KV1 ; 9,00 so với thí sinh thuộc KV2, KV2-NT ; 10,00 so với thí sinh thuộc KV3 .

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:

+ Thời gian xét tuyển chung thực thi theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

+ Thời gian nhận hồ sơ ĐKDT những môn thi năng khiếu sở trường và hồ sơ ĐKXT bằng phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng học tập trung học phổ thông, dựa vào tác dụng kiểm tra năng lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển thẳng : Từ ngày 5/5/2022 đến hết ngày 17/6/2022 .

+ Thời gian tổ chức triển khai Kỳ thi những môn thi năng khiếu sở trường : Dự kiến từ ngày 10 đến ngày 13/7/2022 .

Tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo được thể hiện trong bảng sau:

xét tuyển Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xem thêm: Truyền thông kỹ thuật số là gì? Phương tiện truyền thông kỹ thuật số?

Nguồn: giaoduc247

Bài liên quan

5 Trường TOP đầu Về Du Học Đài Loan Ngành Logistics » OHA Taiwan

khoikythuat

Trường học – Thi tuyen sinh – ICAN

khoikythuat

Những lý do nên chọn học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ngay hôm nay

khoikythuat