Image default

Đại học kiến trúc Đà Nẵng (Danang Architecture University)

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ( Danang Architecture University )

A. TỔNG QUAN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

 • Mã trường:

  KTD

 • Loại trường: Công lập
 • Địa chỉ : Số 566 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0866 254 999; 0816 988 288
 • Website: :

  www.dau.edu.vn ;https://tuyensinh.dau.edu.vn

 • Fanpage: 

  https://www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/

Đại học kiến trúc Đà NẵngTrường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh:  Thí sinh là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài đã có bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam, hoặc bằng tốt nghiệp của nước ngoài có trình độ tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 

3. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022- Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập

– Đối với cả 2 phương pháp, Trường tổ chức triển khai xét tuyển các môn văn hóa truyền thống ; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật và xét tuyển hiệu quả thi môn Vẽ mỹ thuật ( hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu … ) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường ĐH trên toàn nước trong cùng năm tuyển sinh để ĐKXT vào 4 ngành : Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất bên trong

II. Các ngành tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển

TT Mã ngành/chuyên ngành Tên ngành/chuyên ngành Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét tuyển
7580101 Kiến trúc 100 KQ thi TN 70 A01, V00, V01, V02
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 164
406 Học bạ phối hợp thi NK
7580105 Quy hoạch vùng và đô thị 100 KQ thi TN 9 A01, V00, V01, V02
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 21
406 Học bạ phối hợp thi NK
7580108 Thiết kế nội thất bên trong 100 KQ thi TN 52 A01, V00, V01, V02
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 121
406 Học bạ tích hợp thi NK
7210403 Thiết kế đồ họa 100 KQ thi TN 56 H00, V00, V01, V02
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 130
406 Học bạ phối hợp thi NK
7580201 Kỹ thuật thiết kế xây dựng 100 KQ thi TN 91 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 213
406 Học bạ phối hợp thi NK
7580205 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 100 KQ thi TN 12 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 28
406 Học bạ tích hợp thi NK
7580210 Kỹ thuật hạ tầng 100 KQ thi TN 12 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 28
406 Học bạ tích hợp thi NK
7580302 Quản lý thiết kế xây dựng 100 KQ thi TN 36 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 83
406 Học bạ phối hợp thi NK
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 KQ thi TN 56 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 131
406 Học bạ tích hợp thi NK
7480201 Công nghệ thông tin 100 KQ thi TN 57 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 133
406 Học bạ phối hợp thi NK
7340301 Kế toán 100 KQ thi TN 45 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 105
406 Học bạ tích hợp thi NK
7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 KQ thi TN 32 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 74
406 Học bạ phối hợp thi NK
7340101 Quản trị kinh doanh thương mại 100 KQ thi TN 93 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 217
406 Học bạ phối hợp thi NK
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 KQ thi TN 33 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 76
406 Học bạ tích hợp thi NK
7810201 Quản trị khách sạn 100 KQ thi TN 71 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN tích hợp Thi NK
200 Học bạ 165
406 Học bạ tích hợp thi NK
7510605 Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng 100 KQ thi TN 50 A00, A01, B00, D01
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 118
406 Học bạ tích hợp thi NK
7220201 Ngôn ngữ Anh 100 KQ thi TN 52 A01, D01, D14, D15
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 120
406 Học bạ phối hợp thi NK
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 100 KQ thi TN 52 A01, D01, D14, D15
405 KQ thi TN phối hợp Thi NK
200 Học bạ 122
406 Học bạ phối hợp thi NK

Mã phương thức xét tuyển: 

100 : Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 200 : Xét tuyển tác dụng điểm học bạ 405 : Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với môn thi năng khiếu sở trường 406 : Xét tác dụng học bạ trung học phổ thông với môn thi năng khiếu sở trường

Xem thêm: Du học Mỹ ngành Quản trị chuỗi cung ứng

Mã tổ hợp xét tuyển:

STT Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển
1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học
2 A01 Toán, Vật lý, Tiếng anh
3 B00 Toán, Vật lý, Hóa học
4 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng anh
5 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng anh
6 D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng anh
7 V00 Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
8 V01 Toán, Ngữ Văn, Vẽ mỹ thuật
9 V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
10 H00 Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật, Bố cục màu

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

– Đối với Phương thức 1 : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vàocủa Trường, được công bố trên Trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bộ GDĐT ) trước khi thí sinh ĐKXT .

– Đối với Phương thức 2 : Mức điểm nhận hồ sơ so với tổng thể các tổng hợp xét tuyển từ 18.0, gồm có điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng ( nếu có ) .

– Đối với cả 2 phương pháp xét tuyển, để được xét tuyển vào 4 ngành : Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất bên trong, thí sinh phải dự Kỳ thi môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật do Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức triển khai, hoặc lấy hiệu quả dự thi môn Vẽ mỹ thuật ( hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu … ) tại các trường ĐH trên toàn nước trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật ( hoặc môn Vẽ mỹ thuật, … ) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên. Quy định này không vận dụng so với thí sinh sử dụng tổng hợp 3 môn Toán, Lý, Tiếng Anh ( tổng hợp A01 ), Trung bình cả năm 12 và điểm môn năng khiếu sở trường ( Tổ hợp 121 ) và Trung bình 5 HK và điểm môn năng khiếu sở trường ( Tổ hợp 5K1 ) để ĐKXT vào 3 ngành : Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất bên trong .

3. Các thông tin cần thiết khác

– Trường tổ chức triển khai xét tuyển các môn văn hóa truyền thống ; tổ chức triển khai thi môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật và xét tuyển theo hiệu quả thi môn Vẽ mỹ thuật ( hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu … ) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường ĐH trên toàn nước trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật ( hoặc môn Vẽ mỹ thuật, … ) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên .- Điểm trúng tuyển so với mỗi ngành và mỗi phương pháp xét tuyển được xác lập địa thế căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo và giảng dạy dành cho mỗi phương pháp .- Đối với mỗi phương pháp xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổng hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối list, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển so với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổng hợp môn xét tuyển cao hơn :- Môn Đánh giá năng lượng mỹ thuật ( hoặc môn Vẽ mỹ thuật, … ) so với các ngành năng khiếu sở trường ;- Môn Toán so với các ngành kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kinh doanh thương mại, quản trị, du lịch và các ngành : Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất bên trong ( nếu thí sinh ĐKXT theo tổng hợp A01 ) ;- Môn Tiếng Anh so với các ngành ngoại ngữ .Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn .

3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét

3.1.1 Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông : Nhà trường sẽ công bố điểm khi có hiệu quả thi tốt nghiệp được công bố trên Trang thông tin điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạoĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐT3.1.2 Xét tuyển dựa vào tác dụng học tập- Xét theo điểm TB toàn bộ các môn của 5HK ( Trừ HKII của lớp 12 )+ Điều kiện xét tuyển : Điểm TB của toàn bộ các môn của 05 học kỳ ≥ 6.0- Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12+ Điều kiện xét tuyển : Điểm TB chung cả năm học ≥ 6.0- Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12+ Điều kiện xét tuyển : Tổng điểm của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển ≥ 18.0ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm KV + Điểm ĐTĐối với các tổng hợp có môn Vẽ mỹ thuật :- Tổ hợp V00, V01, V02 : Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa truyền thống ≥ 12.0- Tổ hợp H00 : Điểm TB môn Văn ≥ 6.0- Điểm môn Vẽ mỹ thuật ; Bố cục màu ≥ 4.0

3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển

Thí sinh ĐK xét tuyển vào 3 ngành : Kiến trúc, Thiết kế nội thất bên trong, Quy hoạch vùng và đô thị, nếu sử dụng Mã tổng hợp 5K2 và 122 ( không nhu yếu điểm môn năng khiếu sở trường ), thì mức điểm nhận hồ sơ phải đạt từ mức sau :- Ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất bên trong : ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV + Điểm ĐT ≥ 21- Ngành Quy hoạch vùng và đô thị : ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm KV + Điểm ĐT ≥ 19

III. Thời gian tuyển sinh

1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT

– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển : Từ ngày 15/01/2022 đến 30/09/2022- Đợt xét tuyển+ Đợt 1 : 15/01/2022 – 30/04/2022+ Đợt 2 : 01/05/2022 – 30/06/2022+ Đợt 3 : 01/07/2022 – 31/08/2022+ Đợt 4 : 01/09/2022 – 30/09/2022

2. Hình thức nhận hồ sơ: 

– Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 :+ Đợt 1 : Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo pháp luật và kế hoạch chung trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT ( bắt buộc ) .

+ Các đợt bổ trợ ( nếu có ) : Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫnhttp://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh ( hoặc nộp trực tiếp tại Trường ) .- Xét tác dụng học bạ trung học phổ thông

+ Đợt 1 : Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT ( bắt buộc ), đồng thời ĐK tại link sau : http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html để Trường xét tuyển sớm .

+ Các đợt bổ trợ ( nếu có ) : Thí sinh ĐKXT trực tuyến theo đường dẫnhttp://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xettuyen.html và gửi hồ sơ ĐKXT về Trường qua bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh ( hoặc nộp trực tiếp tại Trường )

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:

Kỳ tuyển sinh lần 1- Tuyển sinh đợt 1 : Theo lịch tuyển sinh của Bộ GDĐT ( 10/07/2022 – 30/09/2022 )- Tuyển sinh đợt 2 ( bổ trợ đợt 1 ) : 01/10/2022 – 31/10/2022 ( so với các ngành còn chỉ tiêu )- Tuyển sinh đợt 3 ( bổ trợ đợt 2 ) : 01/11/2022 – 30/11/2022 ( so với các ngành còn chỉ tiêu )Kỳ tuyển sinh lần 2 :- Trường sẽ tổ chức triển khai kỳ tuyển sinh lần 2 trong tháng 12/2022 so với các ngành còn chỉ tiêu và thấy thiết yếu. Thông tin cụ thể sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường, sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh lần 1 ( nếu có ) .

4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro

IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022 

V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022: 

Học phí dự kiến năm 2022 – 2023 :

STT Ngành và chuyên ngành Học phí năm học 2022-2023

 (nghìn đồng/tín chỉ)

1 Kiến trúc 770
2 Quy hoạch vùng và đô thị 715
3 Thiết kế nội thất bên trong 715
4 Thiết kế đồ họa 715
5 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng 617
6 Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 617
7 Kỹ thuật hạ tầng 617
8 Quản lý thiết kế xây dựng 617
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 617
10 Công nghệ thông tin 617
11 Kế toán 616
12 Tài chính – Ngân hàng 616
13 Quản trị kinh doanh thương mại 616
14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 617
15 Quản trị khách sạn 617
16 Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng 617
17 Ngôn ngữ Anh 616
18 Ngôn ngữ Trung Quốc 616

VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất

Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển Năm tuyển sinh 2020 Năm tuyển sinh 2021
Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển Chỉ tiêu Số trúng tuyển Điểm trúng tuyển
Kiến trúc 300 15.55 323 16
Quy hoạch vùng và đô thị 30 15.55 30 16
Thiết kế nội thất bên trong 100 15.55 180 16
Thiết kế đồ họa 15.55 180 16
Kỹ thuật thiết kế xây dựng 300 14.55 180 14.25
Kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình giao thông vận tải 100 14.15 40 14.25
Kỹ thuật hạ tầng 50 14.55 40 14.25
Quản lý thiết kế xây dựng 50 14.55 50 14.25
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 14.45 70 14
Công nghệ thông tin 150 14.55 250 14.5
Kế toán 180 14.55 250 14.2
Tài chính – Ngân hàng 90 14.55 106 14.2
Quản trị kinh doanh thương mại 200 14.55 250 14.2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 150 14.25 109 14.2
Quản trị khách sạn 50 14.2
Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng 130 14.2
Ngôn ngữ Anh 150 15.50 120 14.5
Ngôn ngữ Trung Quốc 106 18 120 15

Bài viết này được thực hiện bởi Hướng nghiệp CDM. Mọi thông tin trong bài viết được tham khảo và tổng hợp lại từ các nguồn tài liệu tại website của các trường được đề cập trong bài viết và các nguồn tài liệu tham khảo khác của Bộ GD&ĐT cùng các kênh báo chí chính thống. Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin tham khảo. 

Xem thêm: Ngành Quan hệ công chúng trường Nhân Văn Tphcm – Điểm chuẩn đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Bài liên quan

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng là gì? Tại sao phải học ngành này? Intalents

khoikythuat

Xếp hạng 1 số quốc gia có công nghệ sinh học hàng đầu trên thế giới

khoikythuat

So sánh học phí nhóm ngành Công nghệ thông tin

khoikythuat