Image default

Chương trình đào tạo Ngành Vật lý kỹ thuật

Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương

1

Những NLCB của CN Mác-Lênin I

2 Những NLCB của CN Mác-Lênin II 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Đường lối CM của Đảng CSVN 5 Pháp luật đại cương

Giáo dục thể chất

6 Lý luận thể dục thể thao ( bắt buộc ) 7 Bơi lội ( bắt buộc )

Tự chọn trong danh mục

8 Tự chọn thể dục 1 9 Tự chọn thể dục 2 10 Tự chọn thể dục 3

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

11 Đường lối quân sự chiến lược của Đảng 12 Công tác quốc phòng, bảo mật an ninh 13 QS chung và giải pháp, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK ( CKC )

Tiếng Anh

14 Tiếng Anh I 15 Tiếng Anh II Khối kiến thức và kỹ năng Toán và Khoa học cơ bản 16 Giải tích I 17 Giải tích II 18 Giải tích III 19 Đại số 20 Xác suất thống kê 21 Vật lý đại cương I 22 Vật lý đại cương II 23 Tin học đại cương 24 Vật lý đại cương III 25 Hóa học

Cơ sở và cốt lõi ngành

26 Nhập môn Vật lý kỹ thuật 27 Kỹ thuật điện 28 Vẽ kỹ thuật trên máy tính 29 Phương pháp toán cho vật lý 30 Kỹ thuật điện tử 31 Đồ án môn học I 32 Căn bản khoa học máy tính cho kỹ sư vật lý 33 Cơ học lượng tử 34 Trường điện từ 35 Cơ sở quang học, quang ĐT 36 Vật lý chất rắn 37 Vật lý thống kê 38 Tính toán trong vật lý và khoa học vật tư 39 Vật lý và kỹ thuật chân không 40 Đồ án môn học II 41 Vật lý và linh phụ kiện bán dẫn 42 Hệ thống nhúng và ứng dụng

Kiến thức bổ trợ

43 Quản trị học đại cương 44 Văn hóa kinh doanh thương mại và ý thức khởi nghiệp 45 Tâm lý học ứng dụng 46 Kỹ năng mềm 47 Tư duy công nghệ tiên tiến và phong cách thiết kế kỹ thuật 48 Thiết kế mỹ thuật công nghiệp 49 Technical Writing and Presentation

Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)

Mô đun 1: Năng lượng tái tạo

50 Cơ sở nguồn năng lượng tái tạo 51 Pin mặt trời 52 Vật liệu tích trữ và đổi khác nguồn năng lượng

Mô đun 2: Quang học, quang điện tử và quang tử

53 Công nghệ chiếu sáng rắn 54 Vật lý laser 55 Quang tử Mô đun 3 : Vật lý tin học 56 Phương pháp nguyên tắc khởi đầu 57 Lập trình ứng dụng 58 Thiết kế mạch điện tử

Mô đun 4: Vật liệu điện tử và Công nghệ nano

59 Cơ sở vật lý và công nghệ tiên tiến nano 60 Công nghệ vi điện tử 61 Vật liệu điện tử

Mô đun 5: Phân tích và đo lường

62 Kỹ thuật nghiên cứu và phân tích vật lý 63 Cảm biến thống kê giám sát và điều khiển và tinh chỉnh 64 Kiểm tra không hủy hoại vật tư

Mô đun 6: Mô-đun tự thiết kế – chọn 8TC

65 Vật lý điện tử 66 Công nghệ vật tư 67 Mô hình hoá 68 Tin học ghép nối 69 Kỹ thuật giải quyết và xử lý ảnh và ứng dụng trong kỹ thuật 70 Quang học kỹ thuật 71 Cơ sở kỹ thuật ánh sáng 72 Năng lượng mới đại cương 73 Cơ giải tích 74 Cơ sở những chiêu thức thống kê giám sát Vật lý 75 Nhiệt động học vật tư 76 Mô phỏng hệ vật tư y sinh 77 Thiết bị y tế

Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân

78 Thực tập kỹ thuật 79 Đồ án tốt nghiệp cử nhân

Khối kiến thức kỹ sư

Tự chọn kỹ sư

 

Thực tập kỹ sư Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

Bài liên quan

Học giỏi Sinh thì nên làm ngành nghề gì?

khoikythuat

Điểm chuẩn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng bao nhiêu?

khoikythuat

Logistics là gì? Cơ hội việc làm HOT cho ngành Logistics!

khoikythuat