Image default

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC – TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC

Ngành “CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC”  là một ngành học mới (cho hệ cao đẳng) với quá trình tổ chức đào tạo gần 8 năm tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (HCC). Tại HCC, nội dung đào tạo của ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc là trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản, có đầy đủ năng lực làm việc theo đúng chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu của một Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc. Sau khi ra trường sinh viên sẽ có thể công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp đơn vị quản lý trong lĩnh vực quản lý, thi công, thiết kế xây dựng và kiến trúc.

Sinh viên sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo với tổng thời hạn là 2,5 năm sẽ được cấp Bằng tốt nghiệp KỸ SƯ THỰC HÀNH theo lao lý hiện hành của Nhà nước .

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC

Mã ngành, nghề : 6510101
Trình độ huấn luyện và đào tạo : Cao đẳng
Hình thức huấn luyện và đào tạo : Chính quy
Đối tượng tuyển sinh : Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Thời gian huấn luyện và đào tạo : 2,5 năm

I. Giới thiệu chương trình đào tạo:

1. Mục tiêu chung:

– Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Kiến Trúc trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng về kiến trúc mỹ thuật như : Thiết kế những khu công trình kiến thiết xây dựng gia dụng – công nghiệp, công tác làm việc qui hoạch – Thiết kế đô thị, năng lực lĩnh hội thẩm mỹ và nghệ thuật kiến trúc, phương pháp luận phát minh sáng tạo, giải pháp sáng tác kiến trúc, …
– Phát triển những kỹ năng và kiến thức trình độ : Kỹ năng quan sát, kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm, kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế trải qua sử dụng những công cụ, ứng dụng chuyên được dùng để triển khai ý tưởng sáng tạo, kỹ năng và kiến thức chớp lấy tâm ý người mua, … để vừa làm tốt việc làm chính của một kiến trúc sư là tư vấn phong cách thiết kế, vừa hoàn toàn có thể tự tin thuyết phục người mua .
– Đào tạo người học có được sự tăng trưởng tổng lực, có phẩm chất đạo đức, chính trị, ý thức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, ý thức Giao hàng, có nghĩa vụ và trách nhiệm công dân .

2. Mục tiêu cụ thể:

– Từ mục tiêu chung đã đề ra, chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Kiến Trúc sẽ trang bị cho người học các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Mục tiêu 1 : Hình thành nền tảng vững chãi về kiến thức và kỹ năng chính trị, pháp lý, bảo mật an ninh – quốc phòng, … và kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành ;
+ Mục tiêu 2 : Sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức tự học, kỹ năng và kiến thức xử lý yếu tố và những kỹ năng và kiến thức thực hành nghề nghiệp và tư duy phát minh sáng tạo ;
+ Mục tiêu 3 : Giao tiếp hiệu suất cao, biết tổ chức triển khai, quản trị và thao tác nhóm ;
+ Mục tiêu 4 : Vận hành tốt những năng lượng hình thành ý tưởng sáng tạo, lên kế hoạch, tiến hành kỹ thuật, giám sát, nhìn nhận ;
+ Mục tiêu 5 : Có năng lực chớp lấy những nhu yếu xã hội, thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp .

II. Yêu cầu về kiến thức: (Chuẩn đầu ra)

Trên cơ sở nhu yếu tối thiểu về kiến thức và kỹ năng mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc cụ thể hóa những kiến thức và kỹ năng thành những chuẩn đầu ra chia ra thành 2 phần :

1. Kiến thức chung:

– CĐR 1 : Trình bầy được kỹ năng và kiến thức cơ bản về sinh thái học, hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và những giải pháp bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; phương pháp “ xanh hóa ” trong kỹ thuật kiến thiết xây dựng ;
– CĐR 2 : Tích lũy được kiến thức và kỹ năng nền tảng cơ bản về : chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, pháp lý chung để chấp hành chủ trương, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thao tác theo hiến pháp và pháp lý. Các chủ trương về quốc phòng bảo mật an ninh, giáo dục sức khỏe thể chất theo qui định ;

– CĐR 3: Trình bầy được những kiến thức cơ bản về 5S trong lĩnh vực của ngành nghề.

2. Kiến thức chuyên môn:

CĐR 4: Sinh viên có khả năng nhận biết được các loại vật liệu, cập nhật kiến thức về các loại vật liệu mới ( môn học Vật liệu xây dựng).

CĐR 5:

5.1. Sinh viên phải trình bầy được những qui định và qui trình phong cách thiết kế .
5.2. Sinh viên trình bầy được những qui tắc phong cách thiết kế kiến trúc, qui hoạch, phong cách thiết kế đô thị, phong cách thiết kế kiến trúc nội thất bên trong, thiết kế bên ngoài .
( môn học : Thiết kế kiến trúc, cấu trúc kiến trúc, , qui hoạch đô thị, phong cách thiết kế đô thị )

CĐR 6:

6.1. Sinh viên trình bầy được những chiêu thức sáng tác, diễn họa hình ảnh, quy mô, … cho những dự án Bất Động Sản kiến trúc. ( Các Đồ án kiến trúc 1,2,3,4,5,6 )
6.2. Sinh viên trình bầy được những giải pháp phong cách thiết kế kiến trúc, nội thất bên trong, tư vấn về loại sản phẩm nội thất bên trong. ( Môn học : những Đồ án kiến trúc 1,2,3,4,5,6 )

CĐR 7: Sinh viên trình bầy được qui trình kiểm tra và giám sát thi công hoàn thiện và lắp đặt nội thất công trình kiến trúc theo đúng bản vẽ thiết kế.( Môn học: Cấu tạo kiến trúc, các đồ án kiến trúc)

III. Yêu cầu về kỹ năng:

1. Kỹ năng chung:

CĐR 8: Sinh viên có khả năng lập được các giải pháp tổng thể trong việc bảo vệ môi trường; thực hành được các biện pháp bảo vệ môi trường trong cuộc sống và công việc.

CĐR 9: Sinh viên vận dụng được các nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp một cách hiệu quả, phân tích được tình hình, định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm.

2. Kỹ năng chuyên môn:

CĐR 10: Sinh viên biết lựa chọn các loại vật liệu, phương tiện,…theo qui chuẩn công nghệ xanh ( môn học:Vật liệu xây dựng).

– CĐR 11 : Sử dụng thành thạo những dụng cụ đo, vẽ và 1 số ít thiết bị chuyên dung trong nghề kiến trúc. ( Môn học : Tin học chuyên nghành kiến trúc ) .
– CĐR 12 :
12.1. Giám sát được việc xây đắp xây dụng theo đúng bản vẽ phong cách thiết kế .
12.2. Kiểm tra, giám sát được việc kiến thiết lắp ráp hoàn thành xong nội thất bên trong theo đúng qui chuẩn, tiêu chuẩn qui định, đúng nhu yếu kỹ thuật. ( Môn học : Cấu tạo kiến trúc, Cấu tạo nội thất bên trong )
– CĐR 13 : Diễn họa được những hình ảnh, quy mô, video, … cho những dự án Bất Động Sản kiến trúc. ( Môn học : Kỹ năng quy mô ) .
– CĐR 14 : Tư vấn cho người mua những dịch vụ phong cách thiết kế kiến trúc, nội thất bên trong và những loại sản phẩm nội thất bên trong. ( Môn học : Thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất bên trong )
– CĐR 15 : Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo qui định ; khai thác, sử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc làm trình độ của nghành nghề .
– CĐR 16 :

16.1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S trong lĩnh vực của ngành nghề.

16.2. Giám sát việc thực hiện 5S trong công việc và quản lý lưu trữ hồ sơ thiết kế.

3. Về năng lực ngoại ngữ:

CĐR 17: Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của nghành, nghề.

4. Về năng lực tin học:

CĐR 18: Có năng lực chứng chỉ B (quốc gia).

– CĐR 19 :
19.1. Sử dụng thành thạo những ứng dụng 2D, 3D trong nghành nghề dịch vụ kiến trúc, thiết kế xây dựng .
19.2. Thực hiện thành thạo việc sử dụng những ứng dụng đồ họa chuyên nghành trong việc lập và tiến hành bản vẽ phong cách thiết kế, phong cách thiết kế kỹ thuật xây đắp những dự án Bất Động Sản kiến trúc, qui hoạch và phong cách thiết kế đô thị, phong cách thiết kế nội, thiết kế bên ngoài .

IV. Yêu cầu về thái độ: (năng lực tự chủ và trách nhiệm cá nhân)

– CĐR 20 : Có năng lượng thao tác độc lập hoặc thao tác theo nhóm để xử lý việc làm như : Triển khai những khuôn khổ trong hồ sơ bản thiết kế kiến trúc, phong cách thiết kế kỹ thuật kiến thiết những dự án Bất Động Sản kiến trúc, qui hoạch, phong cách thiết kế đô thị, nội, thiết kế bên ngoài .
– CĐR 21 : Có năng lượng hướng dẫn, giám sát những người trong nhóm triển khai trách nhiệm, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhóm khi triển khai việc làm .
– CĐR 22 : Có năng lượng nhìn nhận chất lượng việc làm sau khi hoàn thành xong và tác dụng thực thi của những thành viên trong nhóm .
– CĐR 23 : Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thẳng thắn .
– CĐR 24 : Biết phát minh sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào việc làm thực tiễn của nghề và sử lý được những yếu tố phức tạp của nghề phát sinh trong quy trình thao tác .

► Sinh viên tốt nghiệp ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Kiến Trúc có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

Triển khai chi tiết thiết kế kiến trúc công trình.

⇒ Triển khai chi tiết thiết kế qui hoạch- thiết kế đô thị.

⇒ Triển khai chi tiết thiết kế nội, ngoại thất.

⇒ Diễn họa kiến trúc ( Mô hình, 3D, video, ảnh, panô,…)

⇒ Giam sát kỹ thuật thi công nội, ngoại thất công trình.

⇒ Tư vấn công nghệ, kỹ thuật kiến trúc, nội thất.

⇒ Quản lý hồ sơ công trình.

⇒ Làm cán bộ tại các phòng ban nghiệp vụ như: Phòng/ Ban quản lý dự án, quản lý đô thị,…

Tại các tổ chức sau:

⇒ Các Doanh nghiệp thiết kế kiến trúc.

⇒ Các tổ chức tư vấn thiết kế kiến trúc.

⇒ Các Cơ quan Nhà nước quản lý về hoạt động kiến trúc như: Sở Kiến Trúc Thành Phố, Ban Quản lý dự án,…

VI. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Người học sau tốt nghiệp có năng lượng tự học, tự update những tân tiến khoa học công nghệ trong khoanh vùng phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng nghành nghề dịch vụ đào tạo và giảng dạy .

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIẾN TRÚC

STT

Mã HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/

Kiểm

tra

A

Học phần môn chung/đại cương

I

I

Học phần bắt buộc

21

435

185

229

21

1 23200101 Giáo dục đào tạo chính trị 4 75 41 29 5
2 23800029 Pháp luật đại cương 2 30 18 10 2
3 23102102 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 2 60 5 51 4
4 23102101 Giáo dục Quốc phòng 4 75 48 25 2
5 23103104 Tin học đại cương 3 75 15 58 2

Tiếng Anh

6.1 23300101 Anh văn 1 2 45 15 28 2
6.2 23300102 Anh văn 2 2 45 15 28 2
6.3 23300106 Anh văn 3 2 30 28 0 2

II

II

Học phần tự chọn

1 23100101 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2

B

Học phần chuyên môn

50

1155

370

740

30

I

I

Học phần cơ sở

12

270

96

166

8

Học phần bắt buộc

1 24201104 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 1 3 60 30 28 2
2 24201105 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 2 3 60 30 26 4
3 24201107 Nhập môn kiến trúc và nội thất bên trong 3 75 15 60
4 24201110

Vẽ Mỹ Thuật

3 75 21 52 2

II

II

Học phần chuyên môn

38

885

269

594

22

1

Học phần bắt buộc

33

780

226

536

18

1 24202111 Thiết kế kiến trúc 3 45 43 2
2 24201101 Cấu tạo kiến trúc 4 90 30 56 4
3 23700101 Cấp thoát nước khu công trình 3 60 30 26 4
4 23402113 Lắp đặt điện khu công trình 2 60 10 48 2
5 24202107 Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật CT 2 30 28 0 2
6 24202110 Quy hoạch đô thị 2 30 28 0 2
7 Thiêt kế đô thị 3 60 30 28 2
8 23602106 Quản lý dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư XDCT 2 45 14 30 1
9 24202101 Đồ án kiến trúc 1 2 60 2 58
10 24202102 Đồ án kiến trúc 2 2 60 2 58
11 24202103 Đồ án kiến trúc 3 2 60 2 58
12 24202104 Đồ án kiến trúc 4 2 60 2 58
13 24202105 Đồ án kiến trúc 5 2 60 2 58
14 24202106 Đồ án kiến trúc 6 2 60 2 58

2

Học phần tự chọn

5

105

43

58

4
15.1 Cành quan khu công trình 2 45 15 28 2
15.2 24202113 Thiết kế kiến trúc nhà cao tầng liền kề 2 30 28 2
15.3 23502102 Sức bền vật tư 1 2 45 25 18 2
16.1 23900118 Vật liệu kiến thiết xây dựng 3 60 30 27 23
16.2 23601103 Dự toán thiết kế xây dựng 3 60 25 30 5
16.3 23501101 Bê tông cốt thép 1 2 45 20 22 3

C

Học phần tốt nghiệp

8 360 10 350

1

Học phần bắt buộc

1 24202114 Thực tập tốt nghiệp ngành kiến trúc 3 135 5 130
2 24202108 Khóa luận tốt nghiệp ngành kiến trúc 5 225 5 220

2

Học phần thay thế (nếu không làm khóa luận tốt nghiệp)

Tổng cộng

79

1950

560

1329

51

—————————————————————————————

►► Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo các thông tin sau:

Nhắn tin, hoặc để lại phản hồi trực tiếp tại trang này
Website : http://www.hcc2.edu.vn
Gọi số : 0983 260 367 ( Cô Phương đảm nhiệm Khoa )
Gọi đến số : 028 3896 0087 – 028 3722 0112

Hotline: 0869 585 989 – Zalo: 0981 800 636

Gửi mail về địa chỉ : tuyensinh.hcc2@gmail.com
Đến trực tiếp phòng Tuyển sinh – Công tác SVHS

Bài liên quan

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022

khoikythuat

Đại học Kiến trúc Hà Nội kích cầu xét học bạ khối A00, A01, B00, D01

khoikythuat

(I-HUTECH) Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng – Chương trình Chuẩn Quốc tế

khoikythuat