Image default

Chương trình đào tạo cử nhân ngành VẬT LÝ KỸ THUẬT

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

+ Tiếng Việt : Vật lý kỹ thuật

+ Tiếng Anh: Engineering Physics

  • Mã số ngành đào tạo : 7520401

  • Danh hiệu tốt nghiệp : Cử nhân

  • Thời gian đào tạo : 4 năm

  • Tên văn bằng tốt nghiệp :

+ Tiếng Việt : Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật+ Tiếng Anh : The Degree of Bachelor in Engineering Physics

  • Đơn vị được giao trách nhiệm đào tạo : Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật có những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng về vật lý tân tiến, công nghệ tiên tiến nano và ứng dụng trong những nghành vật tư mới, vi điện tử – thống kê giám sát, y – sinh và thiên nhiên và môi trường. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vị trí về kỹ thuật, quản trị, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến mới tại những tập đoàn lớn công nghiệp, công ty công nghệ tiên tiến, viện nghiên cứu và điều tra, trường ĐH hoặc chuyển tiếp đào tạo bậc sau đại học ở trong nước và quốc tế về nghành nghề dịch vụ tương quan .

3.  Thông tin tuyển sinh

4. Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

  • Cán bộ kỹ thuật trong những tập đoàn lớn công nghiệp, công ty công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước hoạt động giải trí trong những nghành nghề dịch vụ tương quan đến vật tư mới, vi điện tử – giám sát, y – sinh và môi trường tự nhiên ;

  • Chuyên viên trấn áp quy trình tiến độ sản xuất, chất lượng mẫu sản phẩm của những hoạt động giải trí kỹ thuật trong những tập đoàn lớn công nghiệp, công ty công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước hoạt động giải trí trong những nghành tương quan ;

  • Cán bộ điều tra và nghiên cứu, nhân viên tiến hành, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến mới tại những TT / phòng nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng trong những tập đoàn lớn công nghiệp, công ty công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước hoạt động giải trí trong những nghành tương quan ;

  • Giảng viên, nghiên cứu viên tại những trường ĐH, viện nghiên cứu và điều tra .

5.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật có khả năng học tập và nghiên cứu tiếp ở các bậc học cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc các lĩnh vực về vật liệu và linh kiện micro-nano, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu,… tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

tại đâyChi tiết khung chương trình đào tạo

Video giải mã ngành học – CN3 – Ngành Vật lý kỹ thuật tại đây

Bài liên quan

Tìm hiểu các ngành sư phạm – Có nên học ngành sư phạm không?

khoikythuat

Yếu tố quyết định ngành kỹ thuật lên ngôi tại Úc

khoikythuat

Top 3 trường đào tạo ngành Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

khoikythuat