Image default

Chi tiết chương trình đào tạo – Ngành Kiến trúc – Chương trình tiêu chuẩn 2019 | Khoa Kỹ thuật công trình

HỌC KỲ 1

STT Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001201 Tiếng Anh 1 X 5 2 302053 Pháp luật đại cương X 2 3 503021 Cơ sở tin học 1 X 2 4 804072 Hình học họa hình X 4 5 804080 Họa thất 1 X 4 6 D01001 Bơi lội X 0 7 D02030 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 3 X 0 8 L00029 Những kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Thái độ sống 1 X 0 9 L00030 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Hòa nhập văn hóa truyền thống TDTU X 0 10 L00040 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố X 5  

TỔNG

22

HỌC KỲ 2

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001202 Tiếng Anh 2 X 5 2 503022 Cơ sở tin học 2 X 2 3 804073 Cấu tạo kiến trúc 1 X 2 4 804081 Họa thất 2 X 4 5 804088 Nguyên lý phong cách thiết kế kiến trúc X 4 6 D02028 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 1 X 0 7 804155 Hội họa X 2 8 L00031 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Kỹ năng 5S và Kaizen X 0 9 L00032 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Kỹ năng tự học X 0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 3

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001203 Tiếng Anh 3 X 5 2 301001 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin X 5 3 804089 Ý tưởng và chiêu thức trong phong cách thiết kế kiến trúc X 3 4 801040 Nguyên lý cấu trúc X 2 5 D02029 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 2 X 0 6 804169 Họa thất 3 X 4 7 L00033 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Thái độ sống 2 X 0 8   Nhóm tự chọn GDTC 1   0 9   Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0 10   Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 4

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 301002 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 2 804077

Lịch sử kiến trúc Phương Tây

X 3 3 804156 Điêu khắc X 2 4 804074 Cấu tạo kiến trúc 2 X 2 5 804159 Nhập môn kiến trúc cảnh sắc X 2 6 804168 Mô hình và mô phỏng kỹ thuật số X 2 7 804170 Họa thất 4 X 4 8 804174 Vẽ ghi kiến trúc X 2 9   Nhóm tự chọn GDTC 2   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 5

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 301003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam X 3 2 803040 Nhập môn quy hoạch X 3 3 804078 Khoa học thiên nhiên và môi trường kiến trúc X 2 4 804079 Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Nước Ta X 3 5 804167 Vật liệu trong kiến trúc X 2 6 804171 Họa thất 5 X 3 7 804172 Họa thất 6 X 3 8 L00041 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Thái độ sống 3 X 0 9 Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0 10 Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 6

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804157 Lập kế hoạch và Quản lý dự án Bất Động Sản X 2 2 804158 Chiến lược kiến trúc bền vững và kiên cố X 2 3 804161 Trang thiết bị kỹ thuật khu công trình X 2 4 804203 Họa thất 7 X 6 5   Nhóm tự chọn 1   2  

TỔNG

14

HỌC KỲ 7

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804096 Chuyên đề kiến trúc nhà ở X 2 2 804164 Giới thiệu hành nghề kiến trúc X 2 3 804173 Họa thất 8 X 4 4   Nhóm tự chọn 2   4 5   Nhóm tự chọn 3   4  

TỔNG

16

HỌC KỲ 8

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804200 Tập sự nghề nghiệp X 2 2 804CM1 Kỹ năng thực hành thực tế trình độ X 0 3   Khóa luận / Đồ án hoặc Nhóm tự chọn chuyên ngành   10  

TỔNG

12

TỔNG CỘNG:

140

Bài liên quan

Tuyển sinh đại học: Ngành Kiến trúc không thi vẽ

khoikythuat

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh

khoikythuat

Ngành vật lý học ra làm gì? Bật mí cơ hội việc làm ngành Vật lý học

khoikythuat