Image default

Chi tiết chương trình đào tạo – Ngành Kiến trúc – Chương trình tiêu chuẩn 2019 | Khoa Kỹ thuật công trình

HỌC KỲ 1

STT Mã MH

Môn học

Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001201 Tiếng Anh 1 X 5 2 302053 Pháp luật đại cương X 2 3 503021 Cơ sở tin học 1 X 2 4 804072 Hình học họa hình X 4 5 804080 Họa thất 1 X 4 6 D01001 Bơi lội X 0 7 D02030 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 3 X 0 8 L00029 Những kỹ năng và kiến thức thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Thái độ sống 1 X 0 9 L00030 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Hòa nhập văn hóa truyền thống TDTU X 0 10 L00040 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố X 5  

TỔNG

22

HỌC KỲ 2

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001202 Tiếng Anh 2 X 5 2 503022 Cơ sở tin học 2 X 2 3 804073 Cấu tạo kiến trúc 1 X 2 4 804081 Họa thất 2 X 4 5 804088 Nguyên lý phong cách thiết kế kiến trúc X 4 6 D02028 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 1 X 0 7 804155 Hội họa X 2 8 L00031 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Kỹ năng 5S và Kaizen X 0 9 L00032 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Kỹ năng tự học X 0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 3

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 001203 Tiếng Anh 3 X 5 2 301001 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin X 5 3 804089 Ý tưởng và chiêu thức trong phong cách thiết kế kiến trúc X 3 4 801040 Nguyên lý cấu trúc X 2 5 D02029 Giáo dục đào tạo quốc phòng – Học phần 2 X 0 6 804169 Họa thất 3 X 4 7 L00033 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng vững chắc – Thái độ sống 2 X 0 8   Nhóm tự chọn GDTC 1   0 9   Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0 10   Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 4

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 301002 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 2 2 804077

Lịch sử kiến trúc Phương Tây

X 3 3 804156 Điêu khắc X 2 4 804074 Cấu tạo kiến trúc 2 X 2 5 804159 Nhập môn kiến trúc cảnh sắc X 2 6 804168 Mô hình và mô phỏng kỹ thuật số X 2 7 804170 Họa thất 4 X 4 8 804174 Vẽ ghi kiến trúc X 2 9   Nhóm tự chọn GDTC 2   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 5

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 301003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam X 3 2 803040 Nhập môn quy hoạch X 3 3 804078 Khoa học thiên nhiên và môi trường kiến trúc X 2 4 804079 Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Nước Ta X 3 5 804167 Vật liệu trong kiến trúc X 2 6 804171 Họa thất 5 X 3 7 804172 Họa thất 6 X 3 8 L00041 Những kiến thức và kỹ năng thiết yếu cho sự tăng trưởng bền vững và kiên cố – Thái độ sống 3 X 0 9 Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0 10 Nhóm tự chọn [ Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV ]   0  

TỔNG

19

HỌC KỲ 6

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804157 Lập kế hoạch và Quản lý dự án Bất Động Sản X 2 2 804158 Chiến lược kiến trúc bền vững và kiên cố X 2 3 804161 Trang thiết bị kỹ thuật khu công trình X 2 4 804203 Họa thất 7 X 6 5   Nhóm tự chọn 1   2  

TỔNG

14

HỌC KỲ 7

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804096 Chuyên đề kiến trúc nhà ở X 2 2 804164 Giới thiệu hành nghề kiến trúc X 2 3 804173 Họa thất 8 X 4 4   Nhóm tự chọn 2   4 5   Nhóm tự chọn 3   4  

TỔNG

16

HỌC KỲ 8

STT Mã MH Môn học Môn bắt buộc Số TC môn học 1 804200 Tập sự nghề nghiệp X 2 2 804CM1 Kỹ năng thực hành thực tế trình độ X 0 3   Khóa luận / Đồ án hoặc Nhóm tự chọn chuyên ngành   10  

TỔNG

12

TỔNG CỘNG:

140

Bài liên quan

Đại học Kinh tế Tài chính xét tuyển học bạ ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng như thế nào?

khoikythuat

Tuyển sinh đại học – Chương trình tiêu chuẩn của ngành Kiến trúc 2022 | Khoa Kỹ thuật công trình

khoikythuat

Học phí ngành thiết kế nội thất đại học 2022

khoikythuat