Image default

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 1: Bài mở đầu

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 1 : Bài mở màn giúp HS giải bài tập, phân phối cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên :

I – Bài tập nhận thức kiến thức mới

Bài tập 1 (trang 4 VBT Sinh học 8): Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật nào?

Trả lời:

Trong chương trình Sinh học 7, em đã học các ngành động vật hoang dã :
– Ngành động vật hoang dã Nguyên Sinh .
– Ngành Ruột khoang .
– Ngành Giun dẹp .
– Ngành Giun tròn .
– Ngành Giun đốt .
– Ngành Thân mềm .
– Ngành Chân khớp .
– Ngành động vật hoang dã có xương sống .

Bài tập 2 (trang 4 VBT Sinh học 8): Lớp động vật có xương sống nào có vị trí tiến hóa cao nhất?

Trả lời:

Ngành động vật hoang dã có xương sống thì lớp Thú có vị trí tiến hóa cao nhất .

Bài tập 3 (trang 4 VBT Sinh học 8): Đánh dấu × vào ô chỉ câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

Trả lời:

a) 1, 2, 4, 6, 8; b) 1, 3, 5, 7, 8;
x c) 2, 3, 5, 7, 8; d) 1, 2, 3, 4, 5;

Bài tập 4 (trang 4 VBT Sinh học 8): Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội?

Trả lời:

Kiến thức về khung hình người và vệ sinh có quan hệ mật thiết đến nhiều ngành trong xã hội như : y tế, giáo dục, thể dục – thể thao, thực phẩm …

II – Bài tập tóm tắt và ghi nhớ kiến thức cơ bản

Bài tập (trang 5 VBT Sinh học 8): Tìm các từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

1.Người là động vật bậc cao thuộc lớp Thú.

2.Đặc điểm cơ bản để phân biệt người với động vật là người biết chế tạosử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết.

3.Sinh học 8 cung cấp những kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường, những hiểu biết về phòng chống bệnh tật và rèn luyện thân thể.

4.Kiến thức về cơ thể người có liên quan tới các ngành khoa học như Y học, Tâm lí giáo dục, Hội họa, Thể thao…

5.Phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm môn học là kết hợp quan sát, thí nghiệm và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tế cuộc sống.

Trả lời:

III – Bài tập củng cố, hoàn thiện kiến thức

Bài tập 1 (trang 5 VBT Sinh học 8): Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú.

Trả lời:

– Giống nhau : Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa .
– Khác nhau : Người biết sản xuất và sử dụng công cụ lao động vào những mục tiêu nhất định, có tư duy, lời nói, chữ viết .

Bài tập 2 (trang 5 VBT Sinh học 8): Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn học “Cơ thể người và vệ sinh”.

Trả lời:

Môn học giúp ta khám phá đặc thù cấu trúc và tính năng của khung hình ( từ Lever tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và khung hình ) trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và những chính sách điều hòa các quy trình sống. Từ đó, đề ra các giải pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe thể chất, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên .

Bài tập 3 (trang 6 VBT Sinh học 8): Hãy đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Trả lời:

Kiến thức về khung hình người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như :

a) Nghề giáo viên.
b) Nghề bác sĩ.
c) Ngành thể dục – thể thao.
x d) Ngành môi trường.
e) Nghề bán hàng.
g) Tất cả a, b, c, d, e.

Bài liên quan

Du Học Nhật Bản Ngành Cơ Khí: Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

khoikythuat

Ngành hot Logistics được đào tạo ra sao để đảm bảo chuẩn quốc tế? – Giáo dục Việt Nam

khoikythuat

Trường học – Thi tuyen sinh – ICAN

khoikythuat